ENQUÊTE

In NRC Handelsblad van 25 mei spreekt A.F. van Zweeden over het complot van onschuldigen in de WAO-zaak.

Echter op 9 februari 1989 laat dezelfde Van Zweeden in deze krant optekenen onder de kop "Besloten genootschap van personeelsbonzen regelmatig bijeen': “De Club van Elf (is) een forum waar de grote particuliere werkgevers elkaar in alle vertrouwen op de hoogte houden hoe zij zich zullen opstellen t.a.v. bijvoorbeeld de vakbonden en eigen personeel. (Hij) gelooft echter niet dat de Club van Elf een schaduworganisatie is van VNO en NCW, al denkt hij wel dat bepaalde zaken in de Club van Elf worden voorgekookt die er later in bestaande werkgeversorganisaties worden doorgedrukt.” Zo is het mijns inziens inderdaad.

Eenzelfde antwoord heb ik aan mr. H. van Brussel, Verbond Nederlandse Ondernemingen (VNO) die in voornoemde editie van NRC Handelsblad meldt “niet uit te sluiten dat er achter de schermen van dergelijke informele gezelschappen wel degelijk afspraken worden gemaakt. J.W. van den Braak, secretaris arbeidsvoorwaarden van de werkgeversorganisatie VNO, houdt er rekening mee dat de leden elkaar informeren over vertrouwelijke arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen”. Ik houd er niet alleen rekening mee, ik weet het zeker.

    • W.J. Beek