EG steekt 500 miljoen gld in breedbeeld-tv

BRUSSEL, 17 JUNI. De EG zal de komende vier jaar 228 miljoen ecu (bijna 0,5 miljard gulden) steken in stimulering van breedbeeldtelevisie in de gemeenschap.

Philips, met het Franse Thomson de belangrijkste producent van de nieuwe televisie in Europa, heeft koel op het besluit gereageerd. De fabrikanten hadden gehoopt op meer steun van de EG, maar zijn verheugd dat na bijna een jaar touwtrekken eindelijk een beslissing is gevallen.

Het besluit om de introductie van breedbeeld-tv in de EG te subsidiëren viel gisteren op een bijeenkomst van de EG-ministers van telecommunicatie in Luxemburg, nadat Groot-Brittannië zijn hardnekkige verzet had opgegeven. Groot-Brittannië heeft wel weten te bereiken dat het oorspronkelijke plan het afgelopen half jaar aanzienlijk is uitgekleed.

Breedbeeld-televisies hebben een beeldformaat vergelijkbaar met de beeldverhoudingen in de bioscoop. Traditionele televisies hebben een "vierkanter' beeld. Breedbeeld is een voorloper van de zogenoemde hoge definitie tv (hdtv), waarbij het beeld niet alleen breder is, maar ook van een veel hogere kwaliteit.

Vorig jaar stelde de Europese Commissie nog voor gedurende vijf jaar 850 miljoen ecu beschikbaar te stellen voor een HDTV-programma dat gericht zou moeten zijn op de ontwikkeling door de Europese industrie van een eigen Europese uitzendnorm voor HDTV-programma's. Brussel beschouwde de ontwikkeling van HDTV als speerpunt in het Europese industriebeleid. Voor het nu geaccepteerde programma is niet alleen veel minder EG-subsidie beschikbaar, maar bovendien is de koppeling met een eigen Europese norm losgelaten. Het accent ligt nu op de promotie van breedbeeldtelevisie en het wordt geheel aan de industrie overgelaten welke uitzendnorm men wil ontwikkelen.

De financiële bijdrage van de EG gaat naar programmamakers, televisiemaatschappijen en verspreiders van televisieprogramma's. Voorwaarde is dat overheden en bedrijven in de verschillende lidstaten zelf ook de helft bijdragen aan de financiering van de projecten. In totaal kunnen de programmamakers en distributeurs van HDTV dus rekenen op zo'n 1 miljard gulden aan subsidie in de komende vier jaar. Van de 228 miljoen ecu EG-subsidie komt 68 miljoen ecu per 1 januari 1995 vrij. Dat gedeelte is speciaal bestemd voor de armere landen in de EG met een minder ontwikkelde audiovisuele industrie. Die landen hoeven zelf ook minder bij te dragen aan het project.

Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) toonde zich gisteren ingenomen met de bereikte doorbraak. Ze zei dat het “na maanden van oponthoud en dwarsliggerij van de Britten” dan toch nog gelukt is om een positief besluit te nemen. Volgens haar zal subsidie zich dubbel en dwars terugverdienen, zowel wat betreft werkgelegenheid als btw-inkomsten voor de overheid. Ze baseerde zich daarbij op onderzoek van accountantskantoor KPMG.

Het debat over HDTV heeft het afgelopen jaar geleid tot hoogoplopende ruzie tussen met name Nederland en Groot-Brittannië. Premier Lubbers sneed het onderwerp zelfs aan in een gesprek met de Britse premier Major tijdens de Europese Top in Edinburg, afgelopen december. Onlangs werd de Britse HDTV-onderhandelaar, staatssecretaris Edward Leigh, ontslagen. Hij wilde geen duimbreed toegeven aan de wens om het HDTV-programma vanuit Brussel te ondersteunen. Later zei Leigh dat zijn ontslag te wijten was geweest aan de klachten van premier Lubbers over zijn optreden.