ECONOMISCHE GROEI

Milton Friedman (NRC Handelsblad, 29 mei) lijkt een beminnelijk man, sympathiek om mee te praten en onderhoudend.

Economische groei vindt hij vanzelfsprekend. Groei: van het ene het andere maken. Zo dat er waarde wordt toegevoegd. Er moeten wel bronnen zijn: dat ene. Er moeten markten zijn: het andere. Voor het daartussen liggende 'maken' is energie nodig. Friedman heeft nooit gezegd uit welke bronnen groei moet blijven komen. Hij vindt wel dat groei zal doorgaan (tot in lengten van jaren?).

Friedman heeft nooit gezegd waarheen die groei zal gaan (naar materiele rijkdom voor de miljarden mensen?). Hij beschouwt groei als op zichzelf staande: een autonoom gegeven ... Hij heeft nooit gezegd dat groei een gevolg (...) is van economisch werken. Voor dat werken geldt de Eerste Hoofdwet van de Natuurwetenschap: "Niets kan uit niets ontstaan en niets kan vernietigd worden".

Daarom zouden wij hem - en andere grote economen - eens kunnen vragen hoe wij al groeiende van het ene naar het meerwaardige andere kunnen blijven gaan, gehouden als wij allen zijn aan de Natuurwetenschappelijke Hoofdwet.

    • J.H. Uiterwijk