Economie EG zal met 0,5 pct krimpen

BRUSSEL, 17 JUNI. De Europese Commissie rekent voor dit jaar op een krimp van de Europese economie met 0,5 procent. EG-commissaris Christophersen zei dat gisteren bij de presentatie van de nieuwste verwachtingen van de Europese Commissie over de economische ontwikkeling in de gemeenschap.

Een krimp met een half procent wordt aangeduid als “een milde recessie”. Dat is de eerste keer sinds 1975, de periode na de eerste oliecrisis. De prognoses zijn onverminderd somber. Voor komend jaar rekent de Commissie slechts op een “bescheiden” herstel, in de orde van grootte van 1,25 procent. Eerder dit jaar werd nog gehoopt op een groei van 1,75 procent in 1994.

De economische recessie in de EG gaat gepaard met een snel oplopen van de werkloosheid. Volgend jaar zal meer dan 12 procent van de beroepsbevolking geen baan hebben, het hoogste niveau sinds 1985. Dat percentage is niet alleen veel hoger dan in onder andere de Verenigde Staten (6 procent) en Japan (2,5 procent), maar het blijkt dat er in de EG ook aanmerkelijk minder nieuwe banen bijkomen als de economie weer aantrekt, dan in de andere industrielanden in de wereld.

Groot-Brittannië, dat in september uit het wisselkoersmechanisme van de EMS stapte, ziet zijn economie dit jaar nog wel groeien, terwijl Duitsland met 2,5 procent achteruit gaat. Christophersen is echter niet onder de indruk van het economische herstel in Groot-Brittannië. Een groei van 1,5 à 2 procent is volgens hem altijd nog “zeer broos”. Christophersen wees er gisteren op dat Engeland eerder dan de andere lidstaten in een recessie is terecht gekomen. Normaal kent een land dat uit een recessie komt een sterkere opleving dan nu het geval is bij Groot-Brittannië, aldus de EG-commissaris.

Christopher herhaalde dat moet worden vastgehouden aan de criteria voor de EMU. Volgens hem is het nog niet onmogelijk dat de meeste lidstaten die criteria voor 1997 zullen halen.