Daling werkloosheid door seizoeninvloeden

DEN HAAG, 17 JUNI. De geregistreerde werkloosheid is in de periode maart-mei gedaald. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanochtend bekendmaakte. Het CBS schrijft de daling toe aan seizoeninvloeden.

Deze daling betekent volgens het CBS niet dat de stijgende tendens van de werkloosheid nu is omgebogen. Het is gebruikelijk dat in deze tijd van het jaar, als gevolg van seizoeninvloeden, de werkloosheid daalt. De onderliggende tendens, aldus het CBS, is nog steeds een stijging.

Het aantal geregistreerde werklozen - mensen zonder baan die ingeschreven staan bij een arbeidsbureau, een baan willen van meer dan 20 uur per week en direct beschikbaar zijn - is in vergelijking met de maanden februari tot en met april van dit jaar met 12.000 gedaald tot 359.000. Dat is ten opzichte van de periode maart-mei in het vorig jaar een stijging van 60.000.

In het laatste kwartaal van het vorig jaar en vooral in het eerste kwartaal van dit jaar was de geregistreerde werkloosheid telkens hoger dan in de vergelijkbare periode van een jaar eerder. Over de periode februari-april bedroeg het verschil 54.000 en nu dus 6.000 meer. Volgens het CBS duidt deze stijging er wel op dat de werkloosheid nog steeds oploopt, maar ook dat van een verdere versnelling geen sprake is.

Het CBS tekent bij de cijfers verder aan dat ze mede zijn gebaseerd op een steekproef en dus een onnauwkeurigheidsmarge hebben. Daarom mogen alleen grote verschillen tussen de driemaandscijfers alsmede ontwikkelingen die zich over een wat langere periode blijvend aftekenen, worden beschouwd als indicaties voor werkelijke ontwikkelingen in het aantal geregistreerde werklozen. De cijfers geven aan dat de daling in vergelijking met een maand eerder zich zowel bij mannen als bij vrouwen heeft voorgedaan en in alle leeftijdsgroepen. Ook blijkt uit de gegevens dat de geregistreerde werkloosheid in april van dit jaar nog altijd lager was dan in 1988 en 1989, toen de driemaandsgemiddelden respectievelijk 420.000 en 387.000 geregistreerde werklozen aangaven.

Het CBS maakte vanmorgen verder bekend dat de prijzen van de Nederlandse industriële produkten in april met 0,1 procent zijn gedaald. Vergeleken met april vorig jaar daalde de gemiddelde prijs van de door de industrie afgezette produkten met 1,8 procent.

De prijzen van de industriële exportprodukten daalden in april met gemiddeld 0,2 procent en die van produkten bestemd voor de binnenlandse markt met 0,1 procent. De prijzen van de door de industrie verbruikte grondstoffen en halffabrikaten daalden in april met gemiddeld 0,5 procent. Vergeleken met april vorig jaarbedroeg de prijsdaling 4,1 procent.