Christopher stuurt diplomaten telegram over prestaties VS

WASHINGTON, 17 JUNI. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Warren Christopher, heeft de ambassadeurs van de Verenigde Staten een opmerkelijk - inmiddels uitgelekt - telegram gestuurd waarin hij “een reeks initiatieven en resultaten” op het gebied van de buitenlandse politiek van de regering-Clinton opsomt.

Hij schrijft dat de regering een langzame start heeft gemaakt in haar buitenlandse beleid, door de erfenis van een aantal crises van de regering-Bush, maar intussen het nodige heeft gepresteerd ten aanzien van onder meer Rusland, en vooral de steun aan Boris Jeltsin, het Midden-Oosten, China en Noord-Korea.

“We zullen de leiderschapsrol die nodig is om multilaterale actie te mobiliseren, blijven vervullen zoals we dat tot nu toe steeds hebben gedaan”, aldus Christopher in zijn vertrouwelijke telegram van 7 juni. De regering-Clinton heeft de afgelopen maanden keer op keer kritiek gekregen op haar buitenlandse politiek, die zwak werd genoemd. Bovendien suggereerde Christophers onderminister voor politieke zaken, Peter Tarnoff, onlangs in een vertrouwelijk achtergrondgesprek met journalisten dat Amerika na het einde van de Koude Oorlog minder geneigd zal zijn de leiderschapsrol in de wereld te vervullen. Christopher ontkende die koerswijziging meteen.

Een woordvoerder van het State Department weersprak gisteren de suggestie dat het telegram van Christopher bedoeld was als peptalk, om het diplomatieke corps te overtuigen van de onverminderde kracht van de Amerikaanse leidersrol in de wereld. Volgens de woordvoerder maakt Christopher er slechts een gewoonte van de richting van het beleid aan zijn buitenlandse diplomaten uiteen te zetten.

Tussen de negen resultaten, die de minister in zijn telegram noemt, ontbreekt de oorlog in Bosnië. Volgens een weergave van The New York Times noemt Christopher Bosnië een “moeilijk en uniek” onderwerp, maar “niet het belangrijkste van onze primaire belangen”. Tegelijkertijd schrijft hij: “En hoewel de tragische gebeurtenissen doorgaan, denk ik dat we nu met onze bondgenoten op een koers zitten die mogelijk kan leiden tot een politieke oplossing voor de getormenteerde bevolking van Bosnië en de andere mensen in Joegoslavië.”

Als belangrijkste resultaat noemt Cristopher de steun van de regering-Clinton aan de Russische president Jeltsin en diens hervormingen. Voorts verwijst hij onder meer naar de Amerikaanse inspanningen bij het doorbreken van de impasse in het vredesoverleg over het Midden-Oosten, het herstel van de democratie in Hati, de handelspolitiek jegens China, de VN-vredesoperatie in Somalië, de steun aan de oppositie in Irak en de internationale reactie op de nucleaire dreiging uit Noord-Korea. (Reuter, AP)