CDA verdeeld over vliegveld bij Rotterdam

ROTTERDAM, 17 JUNI. De CDA-fractie in de Tweede Kamer is verdeeld geraakt over de aanleg van een nieuw vliegveld bij Rotterdam.

De verdeeldheid is het gevolg van de voorkeur die het kabinet heeft uitgesproken voor een tracé van de Hoge-Snelheidslijn die dwars door het "groene hart' van Holland gaat. Deze keuze zou in de reistijd een tijdwinst tussen Rotterdam en Schiphol opleveren van ongeveer 20 minuten. Het Kamerlid Van Vlijmen (CDA) meent dat dit een reden is om de nieuwe luchthaven bij Rotterdam “zeer kritisch te bekijken”.

Voorlopig is onduidelijk op welke argumenten de voorkeur van het kabinet voor het zogenoemde tracé A is gebaseerd, aldus het CDA. Ook moet nog een studie worden afgewacht naar het beleid ten aanzien van nachtvluchten. Verwacht wordt dat deze studie vrijdag door het kabinet zal worden besproken, waarna een beslissing over de komst van het nieuwe vliegveld Zestienhoven zou moeten volgen.

Al langer is bekend dat binnen het kabinet de ministers Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) en Andriessen (economische zaken) voorstander zijn van de komst van Rotterdam Airport, terwijl Alders (milieu) en Kok (financiën) tegen zijn. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer schaart zich achter haar bewindslieden in het kabinet. In april van dit jaar besloot het kabinet een beslissing over de toekomst van regionale luchthavens, waaronder Rotterdam Airport, uit te stellen. Volgens premier Lubbers was een studie over het beleid ten aanzien van nachtvluchten “nodig om een stevig ja te kunnen zeggen tegen regionale luchthavens”.

De verplaatsing van Zestienhoven is een essentieel onderdeel van het zogeheten Integraal Plan Noordrand Rotterdam (IPNR). Het plan, waarmee zeven miljard gulden gemoeid is, gaat uit van verplaatsing van de luchthaven. Rond het "oude' Zestienhoven voorziet het in een bedrijventerrein van 170 hectare, de woonwijk Rijs en Daal (7.000 woningen), een nieuwe rijksweg en de "Knoop', een bundeling van metro- en snelrailverbindingen. Ten noorden van de nieuwe luchthaven is ruimte voor enkele tienduizenden nieuwe woningen. Zonder verplaatsing van het vliegveld valt de bodem onder het IPNR weg.

De Rotterdamse wethouder Linthorst (ruimtelijke ordening) geeft vooralsnog geen commentaarzegt omdat hije wil wachten op een kabinetsstandpunt. Hij noemt het niet doorgaan van de verplaatsing van Zestienhoven een "nachtmerrie-scenario'. “Dan zitten we weer in de impasse die al twintig jaar voortduurt. Een slecht gesitueerde luchthaven die woningbouw in het noorden van Rotterdam onmogelijk maakt. Het IPNR bood in een klap een oplossing voor een hele serie problemen: de rijksweg, woningbouw, kantoorlocaties. Als Rotterdam Airport niet doorgaat, scheelt dat in elk geval 7.000 tot 12.000 woningen, worden de kantoorlocaties veel minder aantrekkelijk en valt de basis weg voor het doortrekken van de metro naar het noorden. Ik wil er niet eens over nadenken.”