Cacao de Zaan reorganiseert

Bij Cacao de Zaan, producent van chocolade-halffabrikaten, verdwijnt ongeveer een kwart van de 585 arbeidsplaatsen. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten, zo heeft het bedrijf bekendgemaakt.

Het bedrijf reorganiseert om de voortdurende winstdaling te keren. Op termijn moet de sanering tot een kostenbesparing van 63 miljoen gulden leiden. De directie verwacht dit jaar rode cijfers door de kosten van het sociale plan.

Volgens president-directeur W. van Bergen wordt het bedrijf tot de reorganisatie gedwongen door de toenemende concurrentie uit met name het Verre Oosten. Besloten is in te grijpen nu het bedrijf nog winst maakt, zodat voor overtollig personeel goede regelingen kunnen worden getroffen.

Stafafdelingen worden afgeslankt en ondersteunende afdelingen als catering, bouwkundig onderhoud en sanitaire dienst worden uitbesteed omdat dit goedkoper zou zijn. M. van Eijkelenburg, woordvoerster van de Unie BLHP, zegt dat de bond dit plan alleen aanvaardbaar vindt als het overbodig geworden personeel aan het werk kan blijven.

Al in maart is er een sociaal plan opgesteld waarin is vastgelegd dat Cacao de Zaan zich zal inspannen om alle overtollige werknemers die jonger zijn dan 56 jaar aan een nieuwe baan te helpen. Voor de ouderen is een financiële regeling getroffen. Boventallig personeel dat er niet in slaagt voor 1995 ergens anders werk te vinden krijgt een aanvulling op de werkloosheidsuitkering.

Niet bekend