AFBRAAK ONDERWIJS

Velen denken net zoals prof. B. Smalhout (NRC Handelsblad, 6 juni), dat sinds de invoering van de Mammoetwet het Nederlandse onderwijs de speeltuin geworden van sociaal bewogen vernieuwers.

De leraren, die het onderwijs van binnenuit kennen, hebben in overgrote meerderheid de Mammoetwet, de Basisvorming niet gewild. Hun mening werd echter niet gevraagd. Een bekend voorbeeld is de CITO-toets bij de eindexamens moderne talen. Ik ken vrijwel geen talencollega's die menen dat hier serieus talenkennis en tekstbegrip worden getoetst. Hoe hadden wij, zo vraag ik mij al jaren af, de schijn van "objectiviteit' en "onvermijdelijkheid' kunnen doorprikken? De slotzin van Smalhout is al even raak: “Waar blijft de Mozes die ons volk komt bevrijden uit de Egyptische duisternis van de onderwijshotemetoten?” Maar wat heb je aan rake zinnen als er geen platform is waar ze effect kunnen sorteren? Moeten we inderdaad maar werkeloos blijven hopen op zo'n Mozes?

Uiterst kwalijk is het dat de onderwijshotemetoten een zo kostbare begeleidingsstructuur en een zo kostbaar ministerie hebben laten ontstaan dat er geen geld genoeg overbleef voor het onderwijs zelf, zodat de leraren in de vorm van veel te veel lesuren in veel te grote klassen in veel te grote leerfabrieken voor een te laag salaris zelf hebben mogen meebetalen aan de afbraak van het onderwijs.

    • A.J. Schoneveld