Voorlopig niet één schoolbestuur Uden

ROTTERDAM, 16 JUNI. De vorming van één schoolbestuur voor het katholiek en het openbaar voortgezet onderwijs in Uden gaat voorlopig niet door.

De samenwerkingsstichting zou in augustus beginnen, maar tegen de verwachting in hebben Gedeputeerde Staten van Brabant de plannen van de gemeente en de schoolbesturen niet ondersteund. Het college schrijft aan de Provinciale Staten dat “voor de in Uden gekozen privaatrechtelijke bestuursvorm een wettelijke regeling ontbreekt”. GS willen daarom de voorstellen van het kabinet afwachten over bestuurlijke vernieuwing in het onderwijs. CDA-wethouder Rüpp (onderwijs) van Uden heeft teleurgesteld gereageerd op de vertraging.