Sociale premies stijgen door werkloosheid

DEN HAAG, 16 JUNI. De WW-premie moet in 1994 fors omhoog, evenals de AAW-premie. De WAO-premie kan iets omlaag. Dit blijkt uit berekeningen van de betrokken fondsen. Het kabinet stelt de premies later dit jaar vast.

Volgens het Algemeen Werkloosheidsfonds moet de WW-premie van 2,9 naar ongeveer 4 procent stijgen. De oorzaak is de toenemende werkloosheid, die het totaal van de uitkeringen dit jaar met 18 procent doet stijgen en volgend jaar naar verwachting met 13 procent. Dit jaar verwacht het fonds bijna 6,9 miljard gulden aan WW-uitkeringen te betalen en volgend jaar bijna 7,9 miljard. Uitgedrukt in volledige uitkeringen verwacht het fonds dat de werkloosheidsuitkeringen dit jaar op een aantal van 204.000 arbeidsjaren uitkomt (vorig jaar 173.000) en in 1994 230.000.

De WW-premie wordt door werkgevers en werknemers samen betaald. Het kabinet heeft er bij zijn voorbereiding voor de rijksbegroting van 1994 al rekening mee gehouden dat deze premie omhoog zal gaan, zij het dat het uitging van een stijging met 0,8 procent.

Het arbeidsongeschiktheidsfonds AAF verwacht dat de AAW-premie van 2,7 naar ruim 6 procent zal stijgen. Ook deze stijging was voorzien, omdat het kabinet de rijksbijdrage aan dit fonds volgend jaar intrekt. De premieverhoging gaat dan ook gepaard met een belastingverlaging, zij het dat de compensatie niet volledig is. Volgens berekeningen van het fonds levert de operatie het kabinet een voordeel van 1,8 miljard gulden op. Eerder heeft het kabinet laten weten dat dit saldo, die feitelijk tot een belastingverhoging heeft geleid, is besteed om het financieringstekort te verkleinen.