Pensioenfondsen staan akkoord WAO in de weg

DEN HAAG, 16 JUNI. De bedrijfstakpensioenfondsen verzetten zich tegen de afspraken die de bewindslieden van sociale zaken met particuliere verzekeraars willen maken op het gebied van de WAO. Daarmee staat ook het akkoord dat het kabinet met de Eerste Kamer over de WAO leek te bereiken op losse schroeven.

Het gaat hierbij om het stichten van een waarborgfonds waaruit voor chronisch zieken die arbeidsongeschikt worden en zich daartegen niet konden verzekeren, toch een aanvulling op hun WAO-uitkering kan worden betaald.

Volgens de voorlopige opzet moet dat fonds worden gevuld door een opslag op de premies voor werknemers die wel onder een collectieve, aanvullende verzekering tegen arbeidsongeschiktheid vallen.

Deze aanvullende verzekeringen zijn via de CAO's dit jaar afgesproken. Het merendeel van de reparatie van het zogenoemde WAO-gat (de lagere wettelijke uitkering die arbeidsongeschikten straks krijgen) is via de bedrijfstakpensioenfondsen verlopen: voor meer dan 2 miljoen werknemers. Deze fondsen willen geen solidariteitsbijdrage aan het waarborgfonds leveren. Dat liet mr. R. ten Wolde, secretaris van de Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen vanmiddag weten. Hij wees erop dat bedrijfstakpensioenfondsen en ondernemingspensioenfondsen van de overheid ook geen individuele verzekeringen mogen afsluiten. Om ze dan toch een bijdrage te vragen voor een fonds dat nodig is omdat particuliere verzekeraars chronisch zieken niet willen verzekeren “geeft geen pas”, aldus Ten Wolde.

Daarmee wordt de vraag indringender of het waarborgfonds een wettelijke status moet krijgen. De verzekeraars willen dat, maar minister De Vries en staatssecretaris Wallage verzetten zich daar tot nu toe tegen.

De bewindslieden vinden dat zo'n collectieve verplichting afbreuk doet aan het nieuwe systeem voor de WAO, waarbij de overheid juist meer aan de particuliere werkgevers en werknemers wil overlaten. De Eerste Kamer stelt zich op het standpunt dat er hoe dan ook iets voor de chronisch zieken geregeld moet worden.

Volgens de Nationale Commissie Chronisch Zieken (NCCZ) zijn de chronisch zieken ook met een - door haar toegejuicht - waarborgfonds tegen arbeidsongeschiktheid nog niet uit de brand. Ook moet er voor de chronisch zieken een oplossing komen voor de selectieproblemen die zij ondervinden bij sollicitaties, aldus de NCCZ.