Partijen Cambodja akkoord over een voorlopige regering

PHNOM PENH, 16 JUNI. De leiders van de twee belangrijkste politieke partijen in Cambodja zijn het vanmorgen eens geworden over de vorming van een voorlopige regering in afwachting van een nieuwe grondwet. Het nieuwe kabinet, samengesteld naar een voorstel van het staatshoofd, prins Norodom Sihanouk, moet onder de gezamenlijke leiding komen te staan van prins Norodom Radanriddh (een zoon van Sihanouk) en de zittende premier, Hun Sen. “Ik kan u verzekeren dat de formule voor een gezamenlijk voorzitterschap aanvaard is door beide partijen”, aldus Sok An, kabinetschef van premier Hun Sen.

De onlangs gehouden verkiezingen leverden een overwinning op voor prins Norodom Ranariddhs FUNCINPEC, die 58 zetels behaalde, terwijl Hun Sens Cambodjaanse Volkspartij 51 zetels kreeg. Het aanvankelijk plan van Sihanouk om een regering te vormen waarvan hij zelf premier zou worden, werd eerder door de FUNCINPEC van de hand gewezen. Het 120 leden tellende parlement heeft drie maanden de tijd om de tekst van een nieuwe grondwet vast te stellen.

De guerrillabeweging Rode Khmer, die de verkiezingen boycotte, sprak gisteren haar steun uit voor de vorming van een voorlopige regering, maar meent dat het noodzakelijk is dat de werkelijke macht wordt neergelegd bij het staatshoofd om een nationale verzoening in het land tot stand te brengen. In een officiële verklaring die vanmorgen werd uitgegeven staat: “De Partij van Democratisch Kampuchea (Rode Khmer) heeft er herhaaldelijk op aangedrongen dat alle betrokken partijen de volledige macht overdragen aan de prins om hem in staat te stellen nationale verzoening en overeenstemming tot stand te brengen waardoor vrede, onafhankelijkheid, nationale eenheid en territoriale integriteit van Cambodja worden hersteld.”

De Rode Khmer dringt er bij Sihanouk op aan uiteindelijk een regering van alle partijen te vormen, zoals hij eerder wilde. Na de verkiezingen van eind vorige maand, die volgens de prins “een historische nederlaag voor de Rode Khmer” hadden opgeleverd, heeft hij laten weten de Rode Khmer buiten de regering te willen houden.

De afscheidingsbeweging in het oosten van Cambodja, die werd geleid door prins Norodom Chakrapong, halfbroer en tegenstander van Norodom Ranariddh, is uit elkaar gevallen, nadat Chakrapong met een deel van zijn aanhangers gisterochtend naar Vietnam vluchtte. Volgens premier Hun Sen staat geen enkele van de oostelijke provincies die door Chakrapong tot autonome zone werden uitgeroepen, meer onder diens controle, zo is in Phnom Penh meegedeeld. Hun Sen heeft dezer dagen een bezoek aan het gebied gebracht.

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft gisteren de resultaten van de verkiezingen in Cambodja bekrachtigd. In een resolutie die met 15 tegen nul stemmen werd aangenomen, worden alle partijen opgeroepen “de resultaten volledig te respecteren en onderling samen te werken om een vreedzame overgang veilig te stellen.” De raad vraagt secretaris-generaal Boutros Boutros-Ghali midden volgende maand duidelijkheid te verschaffen over de rol van de VN na de overgangsperiode van drie maanden waarin is voorzien, waarbinnen een nieuwe grondwet moet worden tot stand gebracht en een nieuwe regering moet zijn gevormd. De Britse ambassadeur bij de VN, David Hannay, sprak de verwachting uit dat de VN-troepen in augustus Cambodja zullen kunnen verlaten. De "T' van UNTAC staat voor "transitional' (overgangs-), aldus de ambassadeur. (Reuter, AP, AFP)