Mr. A.A.M.F. Staatsen (40), oud-burgemeester van ...

Mr. A.A.M.F. Staatsen (40), oud-burgemeester van Groningen en voorzitter van de KNVB, is door het ABP aangesteld om de reorganisatie van het ambtenaren-pensioenfonds uit te voeren.

Staatsen is de opvolger van jhr. F. Sickinghe, die eind mei zijn functie als interim-manager neerlegde. Staatsen en Sickinghe werken beiden bij het organisatie-adviesbureau BCG. De reorganisatie van het ABP loopt vooruit op de verzelfstandiging van het pensioenfonds in 1996. Het ambtenaren-pensioenfonds beheert een vermogen van 170 miljard gulden. Interim-manager Staatsen krijgt de hoogste uitvoerende positie binnen de organisatie. Hij is alleen verantwoording schuldig aan het bestuur.