Mestrechten

DEN HAAG, 16 JUNI. Veehouders mogen vanaf volgend jaar hun mestrechten vrij verhandelen.

Zij kunnen dan mestrechten van collega's kopen om hun bedrijf uit te breiden. Een meerderheid van de Tweede Kamer, waaronder de fracties van PvdA en CDA, is daar gisteren mee akkoord gegaan. VVD en D66 zijn tegen. Een veehouder die mestrechten koopt levert daarvan 25 procent in. Dat moet ertoe leiden dat de totale mestproduktie afneemt. De regeling geldt drie jaar, omdat vanaf 1997 een nieuw systeem in werking treedt dat het mestoverschot moet beperken.