Maij: Betuwelijn mogelijk overkappen bij Barendrecht

BARENDRECHT, 16 JUNI. De zes treinsporen die een deel van Barendrecht in de toekomst vrijwel onleefbaar dreigen te maken, kunnen wellicht worden overkapt. Aanleg in een tunnelbak is onmogelijk.

Dat zei minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) gisteravond in Barendrecht op een bijeenkomst met de gemeenteraad en vier actiecomités. Barendrecht is een van de knelpunten bij de aanleg van de Betuwelijn, de nieuwe goederenlijn die Rotterdam moet verbinden met Zevenaar en Duitsland. In het noorden van Barendrecht moeten wegens de komst van de Betuwelijn zo'n zestig huizen worden gesloopt, in het oosten vrezen de bewoners trillingen, een onveilige situatie en geluidhinder.

Volgens het bewonerscomité "Behoud Oost-Barendrecht' zullen in de toekomst om de twee minuten treinen door dit deel van het dorp razen. In het oosten van Barendrecht komen de Betuwelijn, een verdubbeling van het reizigersspoor als gevolg van de uitbreidingsplannen van de NS en de Hoge-Snelheidslijn. Ook zijn de bewoners bang dat plannen van Rotterdam om een zogeheten Belgiëlijn naar Antwerpen aan te leggen, ertoe leiden dat er nog twee sporen ten oosten van Barendrecht bij komen.

De bijeenkomst met minister Maij-Weggen en vertegenwoordigers van de NS en Rijkswaterstaat was belegd omdat Barendrecht heeft geweigerd het bestemmingsplan zo te wijzigen dat een verdubbeling van het reizigersspoor mogelijk is. Hierdoor komen de NS in de problemen. Concessies aan de gemeente en de vier actiecomités, die voorstander zijn van aanleg van de Betuwelijn in een overdekte tunnelbak, deed de minister echter niet. Volgens Maij-Weggen is dit wegens de verbinding van de Betuwelijn met in het noorden van Barendrecht de havenspoorlijn en in het zuiden het rangeerterrein Kijfhoek “technisch niet haalbaar”. De goederentreinen zouden te snel een te steile helling moeten nemen. Ook zei zij te vrezen voor “een precedent” als Barendrecht een tunnelbak zou krijgen.

Maij-Weggen herhaalde gisteravond dat het kabinet bij zijn besluit over bovengrondse aanleg van de Betuwelijn “niet over één nacht ijs is gegaan”. “Er is lang en diep nagedacht over de manier waarop we de lijn, binnen zeker financiële randvoorwaarden, zo goed mogelijk vorm kunnen geven.” De minister voegde eraan toe dat het lijkt alsof Barendrecht “alle plagen van Egypte over zich heen krijgt”, maar zei tegelijk dat de “zware muur” uit het voorstel van het kabinet de schade aanzienlijk kan beperken. Mocht de Tweede Kamer echter bereid zijn meer geld voor het knelpunt Barendrecht uit te trekken, dan acht Maij-Weggen overkapping van de sporen niet uitgesloten. Volgens haar is het “zeer waarschijnlijk” dat het bedrag van 6,2 miljard gulden dat het kabinet heeft uitgetrokken voor de Betuwelijn, onder invloed van wensen uit de Tweede Kamer nog zal oplopen.

De bijeenkomst over de Betuwelijn in Barendrecht verliep aanzienlijk rustiger dan die van enkele weken geleden in Giessenburg. Daarbij maakten boze bewoners minister Maij-Weggen het spreken vrijwel onmogelijk. Om dit te voorkomen had Barendrecht besloten de bijeenkomst achter gesloten deuren te doen plaatsvinden. Pas toen aan het einde een van de actiecomités het ministerie en de NS betichtte van procedurele fouten, dreigde de situatie even uit de hand te lopen. De minister zei niet gediend te zijn van “beledigingen, insinuaties en bedreigingen”.

De Tweede Kamer is van plan in november een besluit over de Betuwelijn te nemen.