Lubbers wil Curaçao een status aparte geven

DEN HAAG, 16 JUNI. Curaçao kan onder bepaalde voorwaarden de status van land krijgen binnen het Koninkrijk. St. Maarten, Bonaire, Saba, St. Eustasius krijgen de status van Koninkrijkseiland, waarbij Nederland direct bij het bestuur van de eilanden wordt betrokken.

De bestuurslaag van de regering van de Nederlandse Antillen zou kunnen verdwijnen. Op termijn kunnen ook Bonaire en St. Maarten als land erkend worden. De zes eilanden kunnen in de toekomst kiezen voor bestuurlijke samenwerking.

Dat staat in een brief van premier Lubbers aan de voorzitter van de Toekomstconferentie die volgende week in Willemstad zal worden gehouden. Curaçao houdt nog een slag om de arm of de voorstellen van de Nederlandse regering ver genoeg gaan om aan de toekomstconferentie deel te nemen. Nederland wil dat in Willemstad afspraken worden gemaakt over de "voorbereiding van een herbevestigde en hernieuwde rechtsorde van het Koninkrijk'. Lubbers schrijft in zijn brief dat al op 1 januari 1994 regelingen moeten worden getroffen over de algemene administratieve rechtspraak, openbaarheid van bestuur en onafhankelijke klachtenbehandeling voor politieoptreden.

Verschillen in fiscale regimes kunnen in de toekomst blijven bestaan maar regimes die internationaal niet aanvaardbaar worden geacht of leiden tot onevenredige benadeling van andere delen van het Koninkrijk moeten worden aangepast. Lubbers stelt ook voor om ter bestrijding van de grensoverschrijdende criminaliteit en onwenselijk burgerlijk gedrag een Rijkswet interregionaal strafrecht te maken en een Rijkswet interregionaal privaatrecht. De landen zullen ook een onderlinge regeling treffen inzake samenwerking op het gebied van justitie binnen het Koninkrijk.

Om een verantwoord financieel beleid te voeren zal er een apart fonds worden opgericht voor structurele begrotingstekorten van de Koninkrijkseilanden en de incidentele begrotingstekorten van Curaçao en Aruba. De landen zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de bestedingen en de verantwoording daarvan.