Labouchere mikt vooral op miljonairs

AMSTERDAM, 16 JUNI. Labouchere, de bankdochter van verzekeraar Aegon, wordt actief op de markt voor particulier-vermogensbeheer. Over een jaar of drie hoopt de bank zo'n twee miljard gulden te beheren van circa duizend vermogende particulieren.

De hele bank wil de komende vijf jaar in omvang verdubbelen. Dit vertelde directievoorzitter drs. J.B.M. Streppel gisteren tijdens een persbijeenkomst in het nieuwe kantoor van de bank aan de Keizersgracht.

Houdstermaatschappij Laboucher heeft naast investment bank Bank van Haften Labouchere en geld- en valutabemiddelaar Wallach & Matthes, Labouchere & Co opgericht. Deze derde werkmaatschappij waar nu twaalf adviseurs werken, zal financiële diensten verlenen aan vermogende particuleren die bereid zijn meer dan een miljoen gulden aan de bank toe te vertrouwen. Labouchere heeft eerst gezocht naar een geschikte overnamekandidaat, maar vond bedrijven die in aanmerking kwamen óf te duur óf niet passen bij de bank.

Volgens Streppel groeit de markt voor vermogensbeheer nog steeds sterk en is het daarom mogelijk zich als nieuwkomer nog een plaatsje te verwerven. “Ons marktaandeel gaat niet af van het volume van de concurrentie.”

De groei van de markt wijt hij aan toenemende vererving. “Bedrijven die de eerste vijftien jaar na de oorlog zijn opgebouwd, worden nu vererfd. De erfgenamen van dit geaccumuleerd vermogen zetten in veel gevallen deze ondernemingen niet voort en maken het vermogen contant”, aldus Streppel. Hij schat dat de totale markt voor particulier vermogen zo'n 200 miljard gulden groot is.

Labouchere & Co wil klanten direct werven en via tussenpersonen van Aegon. “Die hoeven vermogende particulieren dan niet te verwijzen naar een bank die ook verzekeringsprodukten aanbiedt”, zei de bankdirecteur. De nieuwe werkmaatschappij zal geen fondsen voor de klanten oprichten. “Fondsen zijn strijdig met persoonlijke aandacht. Ook zullen we niet de "bloempjes langs de rand van de afgrond plukken'. We bieden een redelijk rendement bij een zelfgekozen risicoprofiel”, aldus Streppel.

Voor de diensten van Labouchere & Co zal de cliënt een basistarief moeten betalen dat tussen de 1000 en 2000 gulden ligt. Vervolgens kan de klant kiezen tussen een vast tarief, een variabel tarief of een mengvorm daarvan. Hoewel veel banken het op de vermogende particulier hebben gemunt, ziet Streppel toch voldoende mogelijkheden. “Wij hoeven niet te concurreren met andere produkten van onze eigen organisatie zoals de grote banken.” Dat andere banken midden in reorganisaties zitten noemde hij ook een voordeel. Dit jaar zal Labouchere & Co wegens de aanloopkosten nog een verlies maken dat ligt tussen 500.000 gulden en een miljoen gulden. Vorig jaar boekte de hele groep een netto winst van 14,07 miljoen gulden. Voor dit jaar verwacht de directie een zelfde of iets hoger resultaat.

Streppel zei verder dat Labouchere, waar 165 mensen werken, de komende vijf jaar in omzet moet verdubbelen. Pas dan heeft de bank de noodzakelijke kritische grootte bereikt. De groei zal deels autonoom zijn en deels worden verwezenlijkt door acquisities. Op dit moment is Labouchere niet met een overnamekandidaat bezig. Vorig jaar kocht Labouchere Wallach & Matthes en nam de bank een 51 procents belang in commissionair Van der Wolk & Knaape. Het balanstotaal steeg van 1.165 miljoen tot 1.247 miljoen gulden. De dotatie van de stroppenpot bedroeg vorig jaar een half miljoen gulden (1991: 4 miljoen gulden).