Kranten in de Randstad gaan samenwerken

ROTTERDAM, 16 JUNI. Het Parool, de Haagsche Courant en het Rotterdams Dagblad hebben overeenstemming bereikt over redactionele samenwerking.

De voorgenomen samenwerking moet op 1 januari haar beslag krijgen. Dat heeft de adjunct-hoofdredacteur van de Haagsche Courant, D. Toet, desgevraagd gezegd. De drie kranten willen volgend jaar beginnen met één parlementaire redactie. Voorts wordt de mogelijkheid onderzocht om bij grote evenementen, zoals de Olympische Spelen, gezamenlijk op te treden. Volgens Toet wordt ook bezien of in de toekomst kopij kan worden uitgewisseld en of de drie kranten een gezamenlijk correspondentennet zullen opzetten. De voorgenomen samenwerking is een reactie op de fusie tussen de Gemeenschappelijke Persdienst en de Persunie. Toet noemt de nieuwe persdienst van bijna twintig regionale dagbladen voor zijn krant niet aantrekkelijk. Een dergelijke organisatie kan niet voldoen aan de nieuwsvraag die een regionale krant met landelijke allure in de Randstad stelt, zo zei hij. De drie dagbladen hebben een gezamenlijke oplage van 400.000 exemplaren.