Koopmansbank langzaam uit dal

De Hollandse Koopmansbank (HKB), onderdeel van de Reaal-groep, heeft in 1992 de winst licht zien dalen van 1,34 miljoen naar 1,22 miljoen gulden.

Door toevoeging aan de stroppenpot van 1 miljoen gulden (even groot als het voorgaande jaar) werd de bedrijfswinst (985.000 gulden) geheel opgeslokt. De netto winst kwam in 1992 geheel uit buitengewone baten (600.000 gulden uit verkoop van de assurantieportefeuille en 700.000 gulden uit een belastingbate). In de voorgaande jaren kon winst worden verantwoord dankzij aanzienlijk grotere bijdragen uit vrijvallende belastingbaten (3,3 miljoen in 1991 en 5,9 miljoen in 1990).

Net als de bankzuster ASN en de twee verzekeringsmaatschappijen uit de Reaal-groep is de HKB gelieerd aan de vakbeweging. De bank verkeert al enige jaren in een moeilijke periode. Zowel in 1990 als in 1991 eindigde de bank met een negatief bedrijfsresultaat (1990: -2,97 miljoen; 1991: -1,76 miljoen).

De directie verwacht dit jaar een verbetering van het bedrijfsresultaat hoewel het netto resultaat dit jaar niet sterk zal afwijken van dat behaald in 1992.

De bank had eind 1992 41 mensen in dienst tegen 43 eind 1991. Uitgedrukt in volledige arbeidsplaatsen daalde het personeelsbestand van 47 tot 39.