Kok krijgt er van langs in interview Ter Veld

DEN HAAG, 16 JUNI. Volgens oud-staatssecretaris E. ter Veld heeft vice-premier W. Kok serieus overwogen de bijstandsuitkeringen met tien procent te verlagen. Ter Veld heeft dat naar eigen zeggen zelf kunnen tegenhouden.

De oud-staatssecretaris zegt dit deze week in een gesprek met Vrij Nederland. Op de vraag of Kok achter de ingreep in de bijstand voor jongeren stond zegt Ter Veld: “Natuurlijk, hij verlangde eigenlijk nog veel meer van mij. De ambtenaren van Financiën wilden dat ik de bijstand over de hele linie met tien procent zou verlagen. Dat heb ik tegengehouden. Ik was allang blij dat ik met de jongerenmaatregel mocht volstaan. Later, toen de commotie ontstond, wilde Kok weer van die maatregel af. Maar toen hield De Vries zijn poot stijf. Ik zat totaal klem.” Het ministerie van financiën kon vanmorgen nog geen reactie geven. Minister Kok verblijft op dit moment in de Oekrane.

Kok, die eerst Ter Veld de hand boven het hoofd hield, maar haar later adviseerde toch af te treden, krijgt er ook anderszins van de oud-staatssecretaris van langs. Zo laat ze blijken dat ze moeilijk met Kok over haar aftreden kon praten. “Wim zit heel anders in elkaar dan ik. Als het moeilijk wordt heb ik behoefte aan contact. Ik ben extravert. Wim zwijgt dan. Maar ik heb hem tijdens ons laatste gesprek wel gewaarschuwd: ik heb nu in het klein het probleem dat jij nog in het groot zal krijgen.”

Ter Veld verwijt ook andere PvdA-ministers in het kabinet te weinig begrip te hebben gehad voor haar positie. “Jo Ritzen had het alleen maar over zijn eigen sores met de studiefinanciering”, aldus Ter Veld. “Hij bleef maar herhalen: van mij kan je geen cent krijgen, want anders ga ik de geschiedenis in als een tweede Deetman.”