Kamerleden schrikken van videobeelden over ziek vee

DEN HAAG, 16 JUNI. De Tweede-Kamer wil in meerderheid dat er snel maatregelen worden getroffen ter bescherming van ziek vee bij vervoer. Kamerleden kregen gisteren op het Binnenhof een video te zien over de manier waarop ziek vee wordt getransporteerd. De Dierenbescherming liet de kamerleden beelden laten zien, die eerder werden uitgezonden door de NCRV. Staatssecretaris Gabor (landbouw, visserij en natuurbeheer) heeft al toegezegd maatregelen te zullen nemen.

De Landelijke Vereniging voor Dierenbescherming wil “ dat er niet meer wordt gezeuld en gesleept met dieren die dermate ziek zijn, dat ze geen slachtwaarde meer hebben,” aldus een woordvoerder. Het zieke dier moet volgens de Dierbescherming in de stal worden afgemaakt, voordat het wordt vervoerd naar een zogeheten noodslachtplaats, een abattoir dat speciaal is ingericht voor zieke dieren.“De beelden waren bepaald niet verheffend,” zegt kamerlid J. van Noord (CDA). “Maar het voorstel van de Dierenbescherming vind ik niet goed.” Van Noord wil eerst nog een gesprek met de Dierenbescherming alvorens hij voorstellen aan staatssecretaris Gabor doet.

Zijn collega P. ter Veer (D66) voorziet problemen bij het doden van een ziek dier in de stal. “Een dierenarts moet dan het zieke dier verdoven en zijn halsslagaders doorsnijden. Dan vloeit er veel bloed en dat is uit het oogpunt van de hygiëne ongewenst.”

Ter Veer wil dat er vaker keurmeesters aanwezig zijn op de noodslachtplaatsen, zodat een "wrak dier' snel uit zijn lijden kan worden verlost.

Mevrouw W. Swildens-Rozendaal (PvdA) wil dat er meer voorlichting over het transport van zieke dieren wordt gegeven aan veehouders. Zij wil in overleg met de andere politieke partijen snel tot een oplossing komen. “Dit is partijpolitiek gezien geen onderwerp om elkaar de loef af te steken.”

De Dierenbescherming weet dat er een Ontwerpbesluit wrakke dieren in 1986 is gemaakt, dat nog steeds niet is ingevoerd. De woordvoerder zegt dat staatssecretaris Gabor die nu wel snel zal invoeren, maar dat het probleem daarmee niet is opgelost. Er staat namelijk in dat zieke dieren nog steeds getransporteerd mogen worden, aldus de Dierenbescherming.