Kabinet geeft voorkeur aan HSL-traject ten oosten van Zoetermeer

DEN HAAG, 16 JUNI. Het kabinet heeft zijn voorkeur uitgesproken voor tracé A van de Hoge-Snelheidslijn, dat Rotterdam met Amsterdam verbindt via een lijn die ten oosten van Zoetermeer loopt. Zo wordt optimaal rekening gehouden met toekomstige woningbouwlocaties in de Randstad. Dat zei minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) gisteravond.

In de Randstad is een groot aantal woningbouwlocaties gepland, waarover het rijk binnenkort met de betrokken steden zogeheten uitvoeringsconvenanten moet sluiten. Voor het sluiten van zo'n convenant is het nodig te weten of de Hoge-Snelheidslijn op de woningbouwlocatie van invloed zal zijn. Naast eventuele locaties bij Pijnacker, Delfgauw en Zoetermeer gaat het met name om woningbouw ten noorden van Rotterdam.

Of de Hoge-Snelheidslijn ook daadwerkelijk tracé A zal volgen, is nog verre van zeker. Het eerste kabinetsbesluit over deze lijn dateert van 1991, maar stuitte toen op zoveel kritiek dat is besloten nieuw onderzoek naar mogelijke tracés te verrichten. Dit onderzoek zal niet eerder dan in september uitmonden in een nota met daarin een aantal mogelijke tracés.

Een woordvoerder van de projectgroep die zich bezighoudt met de Hoge-Snelheidslijn, onderstreept dat bij de voorkeur van het kabinet voor tracé A weliswaar rekening is gehouden met toekomstige woningbouwlocaties, maar bijvoorbeeld niet met de effecten op het milieu. Wanneer in september de nieuwe nota over de Hoge-Snelheidslijn zal verschijnen, volgt een ronde van inspraak, advies en overleg. Ongeveer negen maanden later zal het kabinet op basis hiervan een besluit nemen, dat vervolgens naar de Tweede en Eerste Kamer gaat. Pas daarna valt uiteindelijk de definitieve beslissing.

Het is nog onzeker of het kabinet negen maanden na het verschijnen van de nieuwe nota een besluit zal nemen, of dat een volgend kabinet dit na de verkiezingen voor de Tweede Kamer zal doen.