Hoge verwachting over Indonesisch bezoek

JAKARTA, 16 JUNI. De Indonesische minister van onderzoek en technologie, B.J. Habibie, een vertrouweling van president Soeharto, arriveert vandaag voor een driedaags bezoek in Nederland. Officieel komt hij voor besprekingen over wetenschappelijke en technische samenwerking, maar volgens bronnen in Jakarta zal van Nederlandse kant zijn komst worden aangegrepen om de bilaterale betrekkingen grondig door te nemen.

Habibie zal onder anderen een ontmoeting hebben met premier Lubbers en met staatssecretaris Van Rooy (economische zaken) en VNO-voorzitter Rinnooy Kan. [Habinie zal geen ontmoeting hebben met minister Kooijmans, aldus een woordvoerder van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Dit zou erop duiden dat er geen belangrijke gesprekken worden gevoerd over de betrekkingen, aldus de woordvoerder, waarover in Jakarta anders wordt gedacht.]

Habibie is niet de eerste Indonesische bewindsman die naar Nederland komt na de verbreking van de hulprelatie met Nederland, vorig jaar maart. Door zijn vertrouwensrelatie met Soeharto wordt aan dit bezoek echter extra belang gehecht. De president stelt groot vertrouwen in Habibie, die in april voor de vierde achtereenvolgende maal minister werd - een Indonesisch record.

Habibie, die deze maand 57 wordt, behoort nog net tot de generatie die in zijn jeugd Nederlands leerde. Dat is langzamerhand een uitzondering in het Indonesische kabinet, waar de jonge vijftigers intussen in de meerderheid zijn. Habibie onderhoudt goede persoonlijke contacten met het vorstenhuis en met een aantal Nederlandse industriëlen. Hij studeerde in de jaren vijftig vliegtuigbouw in Aken en woonde in die jaren net over de grens, in Limburg.

De betrekkingen tussen Nederland en Indonesië zijn de laatste maanden wat opgeklaard, zoals moge blijken uit de jongste aankoop van vijftien toestellen van het type Fokker-70 door een tweetal Indonesische luchtvaartmaatschappijen. Habibie was dezer dagen in Le Bourget, bij Parijs, getuige van deze transactie, die kennelijk ook de zegen heeft van Soeharto. Diens jongste zoon, Tommy, is namelijk aandeelhouder in beide maatschappijen.