Gorinchemse wethouder koopt perceel op Betuwelijn

GORINCHEM, 16 JUNI. De Belastingdienst stelt een onderzoek in naar de aankoop van een perceel grond langs rijksweg A15 door de Gorkumse wethouder van financiën en grondzaken, C.M.A. Bosman. Het stuk grond ligt op het voorziene tracé van de Betuwespoorlijn. Op de bewuste plek stichtte de wethouder, voormalig CDA-Kamerlid, in het voorjaar van 1992 een groot dierenhotel. Burgemeester P.IJssels van Gorkum bevestigt het onderzoek: “De belastingdienst heeft enige tijd geleden allerlei stukken opgevraagd. Men wilde vooral weten op welke data bepaalde besluiten werden genomen.”

Bosman: “De inspecteur heeft inderdaad een aantal vragen gesteld aan mijn accountant. Het betreft echter voornamelijk de inbreng van privé-vermogen in mijn besloten vennootschap.”

Wethouder Bosman kocht het perceel in het najaar van 1991 van een veehouder voor de prijs van weilandgrond, iets meer dan vier gulden per vierkante meter. Inmiddels had het provinciaal bestuur van Zuid-Holland toestemming gegeven voor wijziging van het bestemmingsplan om daar bebouwing toe te laten. De prijs van bouwgrond ligt dertig tot veertig keer hoger, waarmee de wethouder een voordeel van ruim 1,2 miljoen gulden zou hebben behaald.

    • Harm van den Berg