GAK en verzekeraars blazen samenwerking af

DEN HAAG, 16 JUNI. De besprekingen tussen het GAK en negen particuliere verzekeringsmaatschappijen om te gaan samenwerken op het terrein van de ziekengeldverzekeringen zijn mislukt.

Beide partijen hebben vanochtend laten weten dat juridische en fiscale obstakels, alsmede uitvoeringsproblemen te veel beperkingen bleken op te leggen, zodat “flexibiliteit en maatwerk” bij de ziekengeldverzekeringen in gevaar zouden komen.

Het Gemeenschappelijk administratiekantoor (GAK) en de bedrijfsverenigingen hebben vanaf volgend jaar bij de uitvoering van de Ziektewet een aanzienlijk gereduceerde taak, omdat de eerste twee weken (kleine bedrijven) of zes weken waarin een werknemer ziek is dan voor rekening van de werkgever komen. Het ziekengeld wordt dan dus niet meer betaald door de bedrijfsvereniging waaraan de werkgever de ziektewetpremies afdraagt.

Het kabinet en de Tweede Kamer hebben bepaald dat werkgevers zich tegen dat risico wel mogen verzekeren, maar niet bij de bedrijfsverenigingen. Bovendien mogen bedrijven bovenwettelijke aanvullingen op het ziekengeld na de eerste twee of zes weken niet bij de bedrijfsverenigingen herverzekeren.

Door te gaan samenwerken met particuliere verzekeraars dacht het GAK de werkgelegenheid voor zijn medewerkers en keuringsartsen op peil te houden. Het GAK laat overigens weten dat het naar andere samenwerkingsvormen met verzekeraars gaat zoeken. De organisatie is verder bezig een zelfstandige Arobodienst op te richten met het oog op de situatie die volgend jaar intreedt.

Overigens hebben de verzekeraars de Amersfoortse en AMEV eerder dit jaar samenwerkingsverbanden gesloten met twee bedrijfsverenigingen, respectievelijk Detam (detailhandel) en BVG (zorgsector).