Frankrijk uit weer forse kritiek op beleid Duitsland

PARIJS, 16 JUNI. De Franse minister van financiën en economische zaken, Edmond Alphandéry, heeft gisteren scherpe kritiek geuit op het rentebeleid van de Bundesbank. Hij noemde het "onredelijk' dat de Duitse centrale bank bij de huidige economische recessie vasthoudt aan een strak monetair beleid en zei dat de instelling soepeler moet worden en de rente verder omlaag moet brengen.

Het is de tweede keer in een week tijd dat Frankrijk kritiek uit op Duitsland. Eerder laakte Parijs de houding van Bonn in een conflict tussen de EG en de Verenigde Staten over telecommunicatie.

“De Bundesbank heeft nog steeds een voet op de rem ondanks de vreselijke recessie”, zei Alphandéry gisteren op een bijeenkomst van financiële managers uit het Franse bedrijfsleven. “De recessie is in Duitsland zeker vijf keer zo erg als in Frankrijk.” De minister wees erop dat dit jaar in Duitsland een vermindering van het bruto binnenlands produkt wordt verwacht van 1,5 procent en in Frankrijk een achteruitgang met slechts 0,4 procent.

De Franse centrale bank verlaagde maandag haar rentetarieven voor de achtste keer in twee maanden. Het belangrijke interventietarief ligt nu op 7,25 procent en is daarmee gelijk aan het Duitse disconto. Alphandéry zei dat de gestage rentedaling mogelijk was door het vertrouwen in de Franse franc en dat die los stond van het beleid in Duitsland. Op de financiële markten wordt er echter vanuit gegaan dat Frankrijk, onafhankelijk van Duitsland, de rente niet veel verder kan verlagen zonder verzwakking van de positie van de franc tegenover de mark te riskeren.

Alphandéry zei nog steeds van mening te zijn dat de Franse rente verder omlaag kan. Hij stelde vast dat de rente voor kortlopende leningen in de Verenigde Staten en Japan rond de drie procent ligt. “Ik zie geen objectieve reden waarom de Franse tarieven niet op dat niveau zouden komen”.

De Franse minister zei dat verlaging van de rente in Duitsland en andere Europese landen ook nodig is om de betere wisselkoersverhoudingen te krijgen tegenover de dollar. De Amerikaanse munteenheid is volgens hem ondergewaardeerd ten opzichte van de valuta's binnen het EMS. Dat zal veranderen als het renteverschil tussen de VS en Europa kleiner wordt.

Frankrijk hekelde Duitsland ook nadat de laatste vorige week een akkoord afsloot met de VS over opening van de markt voor telecommunicatie. Dit gebeurde kort nadat de EG besloot maatregelen te treffen tegen sancties die de VS vorige maand stelden. Volgens Brussel handelt Duitsland in strijd met de EG-regels. De Europese Commissie overweegt sancties. Vandaag moet Duitsland zich in Brussel verantwoorden voor het akkoord. (ANP)

Onze correspondent in Parijs voegt hieraan toe: Premier Balladur heeft in Washington tegenover president Clinton en in een toespraak tot het Huis van Afgevaardigden de Franse positie inzake de GATT-onderhandelingen uiteengezet. Hij is gisteravond zonder tastbare resultaten teruggekeerd in Parijs. Balladur zei dat Frankrijk voorstander blijft van een globaal en evenwichtig akkoord over liberalisering van de wereldhandel en de concurrentie niet vreest zolang deze loyaal is. Hij maakte duidelijk dat een GATT-akkoord een "vredesclausule' zou moeten hebben zodat de VS niet langer eenzijdig strafmaatregelen kunnen afkondigen.

De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Kantor vroeg het Congres, enkele uren voor Balladur daar een toespraak hield, om verlenging van de zogenoemde super 301 wetgeving. Die bepaalt dat Washington eenzijdig sancties kan opleggen aan landen die hun markten niet voldoende openstellen voor Amerikaanse produkten.