De laatste ex-Sovjets zeggen Cuba vaarwel

HAVANA, 16 JUNI. De vijfhonderd laatst-overgebleven militairen uit de voormalige Sovjet-Unie hebben gisteren in Cuba een parade gehouden bij het monument voor gevallen Sovjetsoldaten.

De ceremonie was de formele afsluiting van dertig jaar militaire samenwerking tussen beide landen. Bij de plechtigheid sprak de Cubaanse generaal Del Toro zijn dank uit aan de militairen, die hij een “beslissende rol” toeschreef bij het afwenden van de “dreigende invasie” van de VS in 1962. Zijn woorden kregen echter een verwijtende toon toen hij eraan herinnerde dat Moskou de beslissing om alle manschappen terug te trekken zonder enig overleg met Cuba had genomen. Cuba had het vertrek van de Sovjet-soldaten graag geruild tegen ontmanteling van de Amerikaanse marinebasis op het eiland.

Sinds de banden met de voormalige Sovjet-Unie zijn verslapt, is de economische situatie in Cuba verslechterd. Een nijpend brandstoftekort dwingt het land onder meer te snijden in de eigen krijgsmacht van circa 175.000 man. Gedemobiliseerde militairen worden ingezet bij de voedselvoorziening op het platteland en de 1 mei-parade werd dit jaar gereden op de fiets.

De malaise wordt versterkt door het handelsembargo dat de VS al dertig jaar tegen Cuba in stand houdt. De voorzitter van het Cubaanse staatscomité voor economische samenwerking heeft onlangs in een interview gezegd bereid te zijn te onderhandelen over een van de Amerikaanse eisen: schadevergoeding aan de VS voor onteigening van Amerikaans bezit in Cuba. Tegelijk zei hij dat de betrekkingen alleen verbeterd kunnen worden als de VS hun vijandelijkheden staken, zoals de anticommunistische radio- en tv-programma's die op Cuba te ontvangen zijn. De VS eisen vrije verkiezingen op Cuba. Geen van beide partijen lijkt vooralsnog werkelijke concessies te willen doen. (Reuter, AP)