Bonden vrezen verder verlies van banen bij NS

ROTTERDAM, 16 JUNI. De vakbonden vrezen verder verlies van arbeidsplaatsen bij de Nederlandse Spoorwegen. De categorale spoorwegbond FSV zegt een extra verlies van duizend banen te verwachten, als de spoorwegen in korte tijd niet sterk groeien. De hoofddirectie heeft gisteravond in spoedoverleg met de bonden gezegd “alles uit de kast te moeten halen om de verzelfstandiging te laten slagen”.

De vervoersbonden van FNV en CNV onderschrijven het aantal van duizend extra arbeidsplaatsen die volgens de FSV verloren gaan niet, maar sluiten verlies van meer banen niet uit. Dit voorjaar gingen de spoorwegbonden akkoord met het schrappen van 3.500 arbeidsplaatsen in de komende vijf jaar.

De spoorwegen kondigden gisteren, tijdens de presentatie van hun jaarverslag over 1992, bezuinigingen aan. Zo overwegen de NS de conducteurs op de kleinere stoptreinen te vervangen door controleploegen. Al eerder maakte het spoorwegbedrijf bekend te willen snijden in een aantal treinritten en onrendabele lijnen. Op kleinere stations zouden kaartautomaten de lokettisten moeten vervangen.

De bezuinigingen vloeien onder meer voort uit het verlies dat de NS vorig jaar leden en de verzelfstandiging van het bedrijf. Vorig jaar leden de spoorwegen een verlies van 192 miljoen gulden, voor dit jaar verwacht president-directeur R. den Besten een verlies van 50 miljoen gulden. Bovendien moeten de spoorwegen aan het eind van deze eeuw verzelfstandigd zijn. De overheid bouwt daartoe de exploitatiesubsidie, die nu nog 450 miljoen gulden per jaar bedraagt, langzaam af.

Of het spoorwegbedrijf nog meer arbeidsplaatsen moet schrappen, hangt af van de groei en de Tweede Kamer, die deze zomer over de verzelfstandiging moet beslissen. Zo schatten de NS 200 miljoen uit de verkoop van onrendabele lijnen aan de overheid te halen, terwijl het kabinet hier 60 miljoen gulden voor heeft uitgetrokken. Daardoor zou een gat van 140 miljoen gulden ontstaan. Onduidelijk is ook of het kabinet op korte termijn de staatsgarantie afschaft.