Attali's bank rekent fors in O-Europa

Jacques Attali's voorkeur voor luxe heeft ertoe geleid dat zijn positie als president van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) ter discussie staat. In Oost-Europa is nog meer kritiek op zijn beleid.

Misschien dat die eigenschappen bij elkaar van elke tekening een ondoordringbaar scherm maken, een embleem van een verzonken wereld. Op dat scherm ketsen de al te gemakzuchtige woorden van kunstenaars en tentoonstellingsmakers af.

    • Ben van der Velden