Acties ambtenaren gaan door, overleg eind van de week

AMSTERDAM/ ROTTERDAM, 16 JUNI. De acties van ambtenaren gaan nog tot zeker het eind van de week door. Vanmorgen demonstreerden politie-agenten in Den Haag, morgen staakt al het gemeentepersoneel in Nijmegen. In Rotterdam, waar het openbaar vervoer vandaag niet rijdt, gaan de stakende vuilnismannen morgen weer aan het werk.

Vrijdag overleggen de ambtenarenbonden met de gemeenten over een tweejarige arbeidsovereenkomst. Ze eisen een loonsverhoging van 2,5 procent.

Ongeveer duizend werknemers van de Rotterdamse gemeentereiniging Roteb hebben vanmorgen tijdens een protestvergadering unaniem besloten het afval dat zich in de afgelopen weken in de straten heeft opgehoopt, te verwijderen.

Niet bekend

Vandaag staakte de Roteb voor de derde dag. De werkstaking was een reactie op het besluit van het gemeentebestuur de stad te laten reinigen door particuliere bedrijven en tien procent te korten op het loon van de reinigers die deelnamen aan de stiptheidsacties. De stiptheidsacties in Rotterdam hebben vijf weken geduurd.

In Rotterdam ligt vandaag het openbaar vervoer voor de derde keer stil sinds het begin van de ambtenarenacties in de tweede week van mei. In het kort geding dat gisteren was aangespannen door de Stichting City Rotterdam bepaalde fungerend president C. Boot van de Rotterdamse rechtbank dat de RET na vandaag nog één keer mag staken in de komende vier weken. Boot vond dat het grondrecht op staken in dit geval opweegt tegen de toegebrachte schade aan de ondernemers in Rotterdam.

Door de staking bij de RET stonden vanmorgen op de ringwegen van Rotterdam files met een totale lengte van ongeveer veertig kilometer, waarmee het volgens de politie op de weg aanzienlijk drukker was dan normaal.

Pag 3: Bussen in Nijmegen en Utrecht rijden niet

Morgen blijven de stadsbussen van Nijmegen opnieuw voor 24 uur in de garages. De actie blijft niet beperkt tot het openbaar vervoer; al het personeel vande gemeente Nijmegen staakt morgen de hele dag. Vrijdag staakt het openbaar vervoer in de gemeente Utrecht, zo hebben de bonden bekendgemaakt. De reinigingsdiensten van onder meer Amsterdam, Leiden, Voorburg, Middelburg, Almelo en Groningen voeren deze week stiptheidsacties. In tal van gemeenten houdt de brandweer de hele week zondagsdiensten.

De actie voerende vuilnismannen van de reinigingsdienst in Amsterdam krijgen deze week hun volledige loon uitbetaald. Dat heeft het college van B en W gisteren besloten. Eerder dreigde het gemeentebestuur met een korting van tien procent op de lonen van de ambtenaren die deelnemen aan de stiptheidsacties.

Het voorstel om de loonkorting deze week op te schorten kwam van wethouder P. Jonker (personeelszaken). Volgens hem bestaat de kans dat de onderhandelingen tussen bonden en het College voor Arbeidszaken van de Verniging van Nederlandse Gemeenten, waarin Jonker zelf zitting heeft, binnenkort worden hervat. Als de acties volgende week een vervolg krijgen dan zullen de lonen van de stipt werkende vuilophalers alsnog met tien procent worden gekort.

Morgenochtend wordt in het provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag de eerste grootschalige actie gehouden van de provincie-ambtenaren, uit protest tegen het uitblijven van een “substantieel loonbod” van het Interprovinciaal Werkgevers Verband (IWV). Alle ambtenaren op het provinciehuis zullen tussen 8.30 en 10.30 uur het werk neerleggen. Tijdens de vergadering van Provinciale Staten zullen negenhonderd ambtenaren demonstreren, zo verwachten de ambtenarenbonden.

De vier vakcentrales van overheidspersoneel hebben een samenwerkingsverband opgericht als tegenhanger van de Vereniging Sectorwerkgevers Overheid. De ACOP, CCOOP, het Ambtenarencentrum en de CMHF willen in het nieuwe orgaan, de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO) de gezamenlijke standpunten voorbereiden van het centraal georganiseerd overleg over ambtenarenzaken.