Aankoopembargo Haags museum

DEN HAAG, 16 JUNI. B en W van Den Haag willen dat het Haags Gemeentemuseum de komende vijf jaar 2,8 miljoen gulden gaat bezuinigen. Daarmee moet het museum een deel van de tekorten die zijn onstaan onder de leiding van voormalig directeur R. Fuchs zelf terugverdienen. De gemeenteraad buigt zich volgende week over het voorstel van het college.

Het museum zal de komende jaren nauwelijks kunstwerken kunnen aankopen. Het aankoopbudget van een half miljoen gulden voor 1994 wordt verminderd met drie ton. Het resterende bedrag is bestemd voor aankoopverplichtingen die al eerder zijn aangegaan. De directie van het Gemeentemuseum heeft met teleurstelling gereageerd op het voorstel van B en W deze “cruciale activiteit” voor vijf jaar stil te leggen. Het aankoopembargo betekent volgens directiesecretaris M. Meijer “dat het museum de komende tijd haar nationale en internationale prestige voor een deel zal verliezen”.

Meijer had gehoopt “binnen twee jaar van de compensatieverplichting af te zijn”. Het managementteam van het museum heeft dit onlangs zelf voorgesteld aan het college van B en W. In die periode van twee jaar zou volgens Meijer een bedrag van 1,5 miljoen gulden kunnen worden gecompenseerd.

Het Haagse college van B en W heeft verder voorgesteld de toegangsprijs van het museum met één gulden te verhogen tot acht gulden. Dat levert het museum bij een gelijkblijvend aantal bezoekers 50.000 gulden per jaar op. Verder moet het museum de tarieven voor de museumlessen van scholen verhogen. Die verhoging komt neer op twee gulden per leerling en levert het museum 25.000 gulden per jaar op.

Het Gemeentemuseum gaat kunstwerken uit het externe depot verkopen. Het gaat om voorwerpen niet werden tentoongesteld en die niet noodzakelijk zijn voor de opbouw van de collectie. “Dus geen Mondriaans”, zei wethouder L. Engering (financiën en cultuur) gisteren. Afstoting van dat depot scheelt jaarlijks 1,5 ton aan huurkosten. Het museum had deze voorstellen zelf gedaan aan de gemeente.

De tekorten van het museum ontstonden tijdens het bewind van voormalig directeur Fuchs. De begroting werd in 1991 met 1,4 miljoen en vorig jaar met 2,8 miljoen gulden overschreden. Door de affaire trad verantwoordelijk wethouder A. van den Berg in maart van dit jaar af. Zij was niet op de hoogte van de overschrijdingen.

Op dit moment doen de gemeentelijke accountantsdienst en de dienst personeelszaken onderzoek naar de personele en financiële gang van zaken bij het museum ten tijde van het directeurschap van Fuchs. Eerder stelde de gemeente al vast dat de “elementaire beginselen van een adequate bedrijfsvoering” bij het Gemeentemuseum ontbraken. Eind juli, zo liet een woordvoerder van de gemeente Den Haag vanmorgen weten, worden de resultaten van beide onderzoeken gepresenteerd aan wethouder Engering.

Het museum zit sinds het vertrek van Fuchs naar het Stedelijk Museum in Amsterdam nog steeds zonder directeur. Engering verwacht dat pas na de zomer bekend wordt wie Fuchs gaat opvolgen.

    • Rob Schoof