Winst Suiker Unie met 21 pct gedaald

Aanhoudend problemen in de conservenactiviteiten blijven Suiker Unie achtervolgen.

De suikerbietencoöperatie maakte bekend vorig jaar een 21 procent lagere winst te hebben geboekt. Het netto resultaat zakte in van 58,5 miljoen in 1991 tot 45,9 miljoen over 1992 bij een vrijwel gelijk gebleven bedrijfsresultaat (119,9 miljoen gulden).

De misère is te vinden in 29,6 miljoen gulden aan buitengewone lasten die voor het grootste deel zijn toe te schrijven aan de slechte gang van zaken binnen de conservendivisie. Afgezien daarvan boekte Suiker Unie sterk gestegen rentelasten. Deze liepen op van 34 tot 41,3 miljoen gulden.

Suiker Unie poogt zich sinds het eind van de jaren tachtig minder afhankelijk te maken van de suikerindustrie. Samen met Cebeco Handelsraad begon Suiker Unie ook met activiteiten in aardappelen, groenten en fruit. Deze divisie is inmiddels goed voor een kwart van de concernomzet van ongeveer 2,1 miljard gulden.

De suikeractiviteiten hebben in 1992 een beter resultaat te zien gegeven dan in het daaraan vooraf gaande jaar, terwijl de zadengroep Van der Have een winstdaling liet zien die is te wijten aan een stollende vraag naar graszaden. De handelsgroep en de specerijengroep lieten verbeterde resultaten zien.

Dit jaar verwacht de directie van Suiker Unie een gelijk blijvend eindresultaat. De problemen bij de conservenactiviteiten zouden dan zijn opgelost, maar daar tegenoverstaat dat de suikergroep dit jaar naar verwachting een slechter resultaat zal opleveren.