VS presenteren "actieplan voor mensenrechten'

WENEN, 15 JUNI. De Verenigde Naties moeten in staat gesteld worden om de mensenrechten beter te beschermen en democratieën die in problemen verkeren bij te staan. Dat is de kern van een "actieplan' dat de Verenigde Staten gisteren hebben gepresenteerd, tijdens de eerste dag van de VN-conferentie over de rechten van de mens (WCHR) in Wenen. De VS willen daartoe het VN-centrum voor de rechten van de mens (in Genève) versterken, zodat dit beter kan adviseren en rapporteren. Washington steunt tevens de instelling om een zogeheten Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor mensenrechten te benoemen. Het plan geeft volgens Christopher weer wat de “verplichtingen VS zijn, ongeacht het resultaat van deze conferentie”.

Met nadruk liet Christopher weten dat de Amerikaanse regering zich bovendien zullen richten op verbetering van de rechten van vrouwen als onderdeel van de "mondiale mensenrechtenagenda'. Daartoe zullen de VS aandringen op de benoeming van een speciale VN-rapporteur die zich met geweld tegen vrouwen moet bezig houden.

Ook de Nederlandse minister van buitenlandse zaken Kooijmans pleitte in Wenen voor versterking van de VN-bemoeienis met de mensenrechten. “De bevordering en bescherming van de rechten van de mens moeten weer in het centrum van onze aandacht komen”, betoogde hij vanochtend in zijn rede.

De Nederlandse minister achtte het van groot belang dat de financiële middelen die voor de bevordering en bescherming van de rechten van de mens beschikbaar zijn “aanzienlijk worden uitgebreid”. Hij zei uit eigen ervaring te weten dat het VN-centrum voor de mensenrechten in Genève nu wegens gebrek aan fondsen zijn taak niet naar behoren kan uitoefenen.

ûet als Christopher maakte hij zich sterk voor de benoeming van een Hoge Commissaris voor de rechten van de mens “als hoofd van de VN-activiteiten op dit terrein en als het hoofd van het VN-centrum voor de mensenrechten. In een toelichting merkte hij echter op dat wat hem betreft “het beestje ook een andere naam mag hebben” als het idee van een Hoge Commissaris stuit op bezwaren. Die worden met name Derde-wereldlanden verwacht.