Van Rossem dreigt met opstappen

BRUSSEL, 15 juni. Het omstreden Belgische Kamerlid Jean-Pierre van Rossem heeft aangekondigd dat hij en zijn libertijnse partij "Rossem' uit het parlement zullen stappen. Van Rossem neemt het niet dat de overheidstoelage voor zijn partij gedurende een jaar zal worden opgeschort wegens grote onduidelijkheden in de boekhouding.

De partij van de voormalige beursgoeroe zetelt met drie leden in de Kamer van volksvertegenwoordigers en met één lid in de Senaat. Gisteren liet de parlementaire controlecommissie op de financiering van de politieke partijen weten dat de subsidie voor de fractie "Rossem' zal worden opgeschort omdat de besteding van het geld dubieus is. De indruk bestaat onder andere dat een deel van het geld dient voor persoonlijke uitgaven van Van Rossem.

Van Rossem heeft nu gedreigd om het parlement de rug toe te keren en hij zal zijn fractiegenoten vragen hetzelfde te doen. Vanochtend zei Van Rossem dat hij bij volgende verkiezingen op het Vlaams Blok zal stemmen. Zo moeten de andere partijen de rekening maar betalen voor de manier waarop zij de partij "Rossem' nu dwars zitten, aldus de fractieleider.

Of Van Rossem de daad bij het woord zal voegen, is overigens nog maar de vraag. Van Rossem weet steeds de publiciteit te halen met zijn boude uitspraken en zijn onconventioneel optreden. Het paradoxale is dat zijn partij dit jaar meer overheidssubsidie zal ontvangen dan in voorgaande jaren, ondanks de aangekondigde sanctiemaatregel. Dat is een gevolg van de nieuwe wet op de partijfinanciering die juist vorige week in het parlement werd goedgekeurd. Die wet verbiedt giften van bedrijven en verenigingen aan politieke partijen en maakt donaties van particulieren niet langer fiscaal aftrekbaar. In ruil daarvoor krijgen de partijen veel meer geld uit de staatskas.

"Rossem' incasseerde vorig jaar ongeveer 7,5 miljoen frank. Volgens de nieuwe wet komt dat bedrag dit jaar op zo'n 25 miljoen frank. Maar omdat de opschorting van de overheidsbijdrage op 1 juli aanstaande van kracht wordt, mag Rossem voor het lopende jaar slechts rekenen op de helft van dat bedrag, 12,5 miljoen frank.

De affaire met de overheidstoelage zorgt al enige tijd voor een fikse interne ruzie bij "Rossem'. Van Rossem beweert dat een groot deel van de toelage voor zijn partij terecht komt op de privérekening van senator Willy Goossens en hij heeft al enkele keren gedreigd naar de rechter te stappen. Van Rossem zelf heeft in het verleden veel geld verdiend met het geven van beleggingsadviezen. Maar hij is ook veroordeeld wegens valsheid in geschrifte en oplichting.

Enige tijd geleden zorgde hij voor opschudding door te stellen dat hij de te verhogen overheidstoelage voor zijn partij niet nodig had om verkiezingsstrijd te voeren. Hij zei niet van plan te zijn om de burgers te vervelen met affiches met zijn kop erop maar in plaats daarvan het geld nuttig te zullen besteden, namelijk voor de aanschaf van een Ferrari. “Grapje”, zei hij toen iedereen kwaad werd.

    • Wim Brummelman