Specialisten protesteren met "zondagsdienst'

ROTTERDAM, 15 JUNI. In een groot aantal ziekenhuizen gaan de medisch specialisten de komende tijd actie voeren tegen staatssecretaris Simons (volksgezondheid). Ze zullen onder meer een dag per week of een week per maand "zondagsdienst' draaien.

Daar hebben de bijna twaalfhonderd specialisten toe besloten die gisteren aanwezig waren bij de demonstratieve vergadering van de Landelijke Specialisten Vereniging in Utrecht. Tot dusver hebben in Twente, Zeeland, Gorinchem en Arhem chirurgen al tot zo'n actie besloten.

De LSV zal formeel niet het initiatief tot dergelijke acties nemen en ze ook niet gaan leiden om te voorkomen dat de rechter ze verbiedt. Maar de Vereniging zal wel de nodige hand- en spandiensten verlenen, zo verklaarde voorzitter dr. H.L.F. Brom van het actiecomité na afloop van de vergadering. Volgens hem kostte het enige moeite om de aanwezige specialisten ervan te overtuigen dat het onverstandig was, om zoals velen wilden, “de hele zaak plat te gooien”.

Formeel zal de LSV zich beperken tot de houden van een "budgetbewakingsdag' op de derde dinsdag in september en tot het opzetten van een brievenactie. Hierbij krijgen de patiënten een voorgedrukte brief aan Simons ter tekening aangeboden waarin de bezwaren van de specialisten tegen de verlaging van de tarieven worden onderschreven. Deze maatregel heeft de staatssecretaris genomen om de stijging van de uitgaven voor specialistische hulp te beperken. “De specialist zal de patiënt uitleggen dat hij er op de lange termijn baat bij heeft als de maatregelen van tafel gaan”, aldus Brom. “Maar om dat laatste bereiken moet de politiek onder druk worden gezet en daarbij kan de patiënt, uiteraard geheel vrijblijvend, helpen.”

Naast de LSV houdt de Nederlandse Specialisten Federatie, waarvan de leden vinden dat de LSV hun financiële belangen onvoldoende behartigt, voorlopig vast aan een eigen actieprogramma. Deze acties bestaan net als die van de LSV voor het grootste deel uit een beperking van de werkzaamheden tot het niveau van die in 1989. Maar anders dan de LSV zal de NSF de acties wel openlijk coördineren. Het "stappenplan' van de NSF voorziet verder in het staken van de medewerking aan activiteiten ten behoeve van de overheid, zoals het geven van informatie.

Donderdag zal het bestuur van de LSV besluiten of met de NSF zal worden samengewerkt bij acties. Volgens NSF-voorzitter dr. J.C. de Valois moeten beide vereniging wel hun eigen actieprogramma uitvoeren maar kan enige coördinatie geen kwaad.