SPD naar hof: Duitsers moeten weg uit Somalië

BONN, 15 JUNI. De Duitse sociaal-democratische oppositie (SPD) zal het Constitutionele Hof in Karlsruhe een oordeel vragen over de beslissing van de regering om troepen naar Somalië te sturen. Het officiele verzoek zal vandaag overhandigd worden aan het hof. De verwachting is dat het hof volgende week een voorlopige beslissing neemt.

Bondskanselier Kohl besloot in april 1.640 Duitse militairen naar Somalië te sturen om de VN bij te staan in hun pogingen dat land weer op te bouwen. De Duitse troepen worden gelegerd bij Belet Huen, 300 kilometer ten noorden van Mogadishu. De eerste zeventig Duitse militairen zijn daar al, de rest volgt over enkele weken. Het is de eerste keer dat Duitsland op deze schaal militairen buiten het verdragsgebied van de NAVO inzet, maar de regering in Bonn beklemtoont dat het om een humanitaire operatie gaat.

De Bondsdag keurde het besluit op 21 april goed, maar de SPD stemde tegen omdat ze van het puur humanitaire karakter van de missie niet overtuigd is en van oordeel is dat de grondwet deelname aan operaties buiten het verdragsgebied van de NAVO verbiedt. De nieuwe gevechten in Somalië maken de Duitse aanwezigheid in dat land constitutioneel onmogelijk, aldus de SPD.

Op 8 april steunde het Constitutionele Hof de deelneming van Duitsers aan waarnemingsvluchten boven Bosnië-Herzegovina, die dienden ter controle van het vliegverbod boven dat gebied. Duitse militaire vliegtuigen nemen ook deel aan de hulpvluchten naar Bosnië, terwijl Duitse schepen meedoen aan de controle op het scheepvaartverkeer in de Adriatische Zee ter naleving van het embargo tegen Servië. Ook werken Duitse militairen mee in medische teams van de VN-eenheden in Cambodja. (AFP, Reuter)