Provincie wil minder woningen rond Schiphol

HAARLEM, 15 JUNI. Het gebied rondom Schiphol waarbinnen geen woningen mogen worden gebouwd, moet groter worden dan aanvankelijk was gepland.

Dit zei de Noordhollandse gedeputeerde voor de ruimtelijke ordening mr. W. de Zeeuw gisteren in een toelichting op het toekomstige streekplan voor het gebied Haarlemmermeer/Schiphol. Afgelopen vrijdag stemde het kabinet in met de uitbreiding van de luchthaven Schiphol, waarbij werd gekozen voor een nieuwe start- en landingsbaan aan de westelijke zijde van het vliegveld. De provincie Noord-Holland stelde de eis dat een zo beperkt mogelijk aantal woningen in de toekomst last mag ondervinden van het vliegverkeer. De uitbreiding van de zogeheten vrijwaringszone heeft geen consequenties voor de 15.000 woningen die de provincie Noord-Holland al voor de gemeente Haarlemmermeer heeft gepland. De Zeeuw benadrukte gisteren nogmaals dat het aantal woningen dat ernstige geluidshinder heeft van het vliegverkeer op Schiphol maximaal 10.000 mag zijn en niet 12.600 woningen, zoals premier Lubbers vrijdag stelde.