Opnieuw meer winst voor Weekbladpers

Weekbladpers Groep, uitgever van tijdschriften, waaronder Vrij Nederland, en van boeken, heeft vorig jaar de winst opnieuw zien stijgen.

Netto was er een winst van 5,2 miljoen gulden tegen 4,3 miljoen gulden in 1991. Voor 1993 verwacht de directie een verdere winststijging, zo staat in het jaarverslag.

De omzet gaf vorig jaar een stijging te zien van 116 miljoen naar 154 miljoen gulden. De omzettoeneming met 32,6 procent kan voor een groot deel worden verklaard uit de in 1991 en 1992 overgenomen bedrijven NieuwsTribune en Zwijsen Holding. In de bestaande activiteiten was er een groei van 7 procent.

Na de acquisities van de afgelopen twee jaar heeft Weekbladpers volgens de directie een evenwichtiger samenstelling van de omzet bereikt. De publiekstijdschriften en de algemene boeken voor de consumentenmarkt kennen een wat andere conjunctuurcyclus dan de educatieve uitgaven en de informatie voor beroepsoefenaren, zo schrijft de directie.

Vrij Nederland wist zijn exploitatiesaldo in 1992 aanzienlijk te verbeteren. Na de introductie van het blad als magazine steeg de betaalde oplage fors. Na een lichte daling is de oplage nu stabiel. In tegenstelling tot die bij andere opinieweekbladen steeg de advertentieomzet aanzienlijk. Bij het blad Opzij blijven de oplage en de advertentieomzet zich uitstekend ontwikkelen. Het blad Voetbal International behaalde in het EK-jaar een hoger resultaat. Weekbladpers gaf vorig jaar verder nog Primeur uit, (nu overgedaan aan Wegener), Ons Amsterdam en Sport International. De directie van Weekbladpers denkt dat het resultaat van de tijdschriftenactiviteiten dit jaar zal toenemen.

In de boekensector was 1992 een redelijk geslaagd jaar. Hoewel de vooruitzichten voor boeken niet bijzonder gunstig zijn, denkt de directie het resultaat in 1993 te kunnen handhaven. Vorig jaar werd Zwijsen in Tilburg overgenomen dat samen met Nijgh & Van Ditmar in een "subholding' voor educatieve uitgaven wordt ondergebracht.