Nieuwe maatregelen ter aanvulling WAO van chronisch zieken

DEN HAAG, 15 JUNI. Het kabinet komt met nieuwe maatregelen voor chronisch zieke werknemers die geen aanvullende WAO-verzekering kunnen afsluiten. Daarnaast gelden collectieve arbeidsovereenkomsten waarin afspraken zijn gemaakt over aanvullende WAO-verzekeringen voor de hele bedrijfstak. Het kabinet wilde eerder de reikwijdte van CAO's aan banden leggen.

Dit schrijft staatssecretaris Wallage (sociale zaken) aan de Eerste Kamer. Minister De Vries en staatssecretaris Wallage hopen met deze toezeggingen dat regeringsfracties van CDA en PvdA hun bezwaren tegen de WAO-voorstellen laten vallen. Het kabinet streeft ernaar om deze maand met de Senaat over de WAO te debateren zodat de maatregelen 1 juli kunnen ingaan. Vanmiddag neemt de Eerste Kamer daarover een besluit. PvdA-senator Van de Zanschulp constateert dat er “ten lange leste - beweging in het WAO-dossier zit”. Maar hij vindt de voorstellen van het kabinet nog te vaag “om ze snel af te handelen”.

Alle partijen in de Eerste Kamer, in het bijzonder de PvdA, drongen bij het kabinet aan op een regeling voor chronisch zieken en mensen met een "progressief' ziektebeeld - zoals multiple sclerose. Het gaat hier om de groep die zich niet of nauwelijks particulier kan bijverzekeren om zo de verlaging van de wettelijke uitkering bij arbeidsongeschiktheid te compenseren.

Wallage gaat onderzoeken of er een waarborgfonds kan komen voor mensen die zich niet of nauwelijks kunnen bijverzekeren tegen de gevolgen van de WAO-ingrepen. Samen met de toezegging dat het kabinet geen resticties gaat aanbrengen in het algemeen verbindend verklaren van CAO's hoopt Sociale Zaken dat de WAO-voorstellen nog deze maand in de Senaat kunnen worden behandeld.

De PvdA-fractie had als voorwaarde gesteld dat CAO-afspraken via het algemeen verbindend verklaren voor de gehele bedrijfstak dwingend worden opgelegd. Ook in een brief aan werkgevers en werknemers schrijft minister De Vries dat hij de reikwijdte van CAO's niet zal beperken. De sociale partners hadden in voorbereiding op het centraal overleg van aanstaande vrijdag om een kabinetsstandpunt gevraagd.

In de brief schrijft De Vries ook dat het kabinet de Sociaal-Economische Raad niet passeren als het gaat om belangrijke economische onderwerpen. Het kabinet wil wel de wettelijke verplichte advisering door de SER schrappen. Het kabinet stelt werkgevers en werknemers voor om één maal per kwartaal te praten over actuele ontwikkelingen. De Vries vindt dat de lonen te sterk stijgen. Volgens berekeningen van zijn departement bedraagt de loonstijging dit jaar 3,3 procent; 0,3 procentpunt meer dan het Centraal Planbureau voor dit jaar voorspelt. Volgens De Vries strookt dit niet met de afspraken die in november zijn gemaakt.