NCB komt met voorstel nieuwe wet vreemdelingen

DEN HAAG, 15 JUNI. Omdat het de huidige regeling van de rechtspositie van vreemdelingen in Nederland te onduidelijk vindt heeft het Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB) vandaag een alternatieve vreemdelingenwet gepresenteerd. Een groot deel van de Vreemdelingenwet staat volgens de organisatie in circulaires en is nog steeds niet vastgelegd in formele wetten, waardoor de migranten niet voldoende rechtszekerheid hebben.

“Wij doen eigenlijk het huiswerk van het kabinet”, zegt M. Rabbae, directeur van het NCB in een toelichting. “Al in 1982 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen, waarin werd verzocht om de rechtspositie van migranten beter te regelen. Die motie is in 1993 nog steeds niet uitgevoerd.”

Het NCB stelt in haar wetsvoorstel voor om vreemdelingen die vijf jaar legaal in Nederland verblijven, dezelfde rechtspositie te geven als Nederlanders. Vreemdelingen krijgen nu na vijf jaar legaal verblijf een vergunning als ze werk hebben. Het NCB wil dat veranderen, omdat de werkloosheid onder migranten hoog is. Ook als een migrant zich actief opstelt op de arbeidsmarkt moet hij volgens het NCB een vergunning kunnen krijgen zich in Nederland te vestigen.

De organisatie wil tevens dat vreemdelingen, die na een verblijf in Nederland naar hun land van herkomst zijn teruggekeerd, ruimere mogelijkheden krijgen om zich voor de tweede maal in Nederland te vestigen. Ook de voorwaarden voor gezinshereniging van vreemdelingen uit landen buiten de EG moeten worden gelijkgesteld aan die van EG-onderdanen.

Rabbae erkent dat hij zijn wetsvoorstel laat is, aangezien de de Tweede Kamer al volgende week met de regering debatteert over een wetsvoorstel om de gezinshereniging te beperken. “Toch hopen we dat het kabinet ons wetsvoorstel betrekt bij de besluitvorming. We overleggen ook met de politieke partijen of het wetsvoorstel niet kan worden meegenomen naar de volgende kabinetsformatie.” Waarschijnlijk zal in ieder geval Groen Links aandacht besteden aan het voorstel van Rabbae. De voorzitter van het NCB heeft zich onlangs samen met het Groen-Linkskamerlid I. Brouwer kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap van die partij. Rabbae keerde zich vanmorgen tijdens een persconferentie tegen de nieuwe wet op de identificatieplicht, die deze week in de Kamer wordt behandeld. Hij noemde het de wet “vernederend voor migranten, want de politie kijkt herhaaldelijk naar kleurlingen”.