MEESTER MEIJER

Met veel aandacht las ik het goed en lief bedoelde, doch helaas geenszins van idolatrie gespeende artikel door Ruud Vreeman, "Meester Meijer Moet Meester Meijer Blijven', over mijn vader, de eminente historicus, hebrast en letterkundige dr. Jaap Meijer (NRC Handelsblad, 9 juni).

Vooral deze passage viel mij op:

“Ik lees de brief die zijn zoon Ischa aan zijn moeder schrijft. Het beeld dat hij van zijn vader geeft, is voor mij een pijnlijke confrontatie. Waarom worden dit soort brieven niet over de post verstuurd? Ik ga me er niet in verdiepen, meester Meijer moet meester Meijer blijven.”

Juist van een leerling van mijn vader had ik een groter stilistisch vermogen en, vooral, een kritischer instelling verwacht.

    • Ischa Meijer