López: "superfabriek' VW in geboortedorp

Niet bekend

Terwijl "Superlópez', zoals hij in sommige media wordt genoemd, in de Spaanse hoofdstad zijn denkbeelden toelichtte dempte de VW-directie in Hannover tegelijkertijd het enthousiasme. Volgens een woordvoerder van de autofabrikant gaat het bij de bouw van het complex in het dorp Amorebieta om een laboratorium voor nieuwe produktietechnieken en niet om de aangekondigde fabriek met een jaarproduktie van honderdvijftigduizend voertuigen. López, geconfronteerd met deze uitspraken, hield echter voet bij stuk. Hij verwekte bovendien extra opschudding door tegen te spreken dat Volkswagen van plan is vijfduizend banen te laten verdwijnen bij de Seat-fabrieken in Barcelona, zoals de leiding van het concern twee maanden geleden had aangekondigd.

“In de moderne industriële wereld is de arbeider niet het probleem maar de oplossing,” betoogde de ingenieur. Hij suggereerde dat salariskorting in tijden van crisis verre te verkiezen is boven ontslag, omdat op die manier geen kennis en ervaring verloren gaat. Volgens López Arriortúa staan de autofabrikanten aan de vooravond van een wereldwijde oorlog die veel heviger zal zijn dan die op het gebied van de metaal of de scheepsbouw. Europa zal het voornaamste slagveld zijn in dit conflict. Wanneer de Europese producenten de slag verliezen verandert dit werelddeel in een gebied met tweederangs burgers, aldus de VW-topman.

López Arriortúa gaf toe dat hij het concept voor de revolutionaire nieuwe fabriek in opdracht van zijn vorige werkgever, General Motors, had ontwikkeld. Zijn voornaamste reden om ontslag te nemen in Detroit zou het gebrek aan enthousiasme zijn geweest dat de GM-directie aan de dag had gelegd voor het project. Inmiddels is het Amerikaanse bedrijf een juridische procedure tegen de voormalige werknemer begonnen. Hij wordt ervan beschuldigd bedrijfsgeheimen te hebben ontvreemd. López Arriortúa ontkent dit ten stelligste en schamperde gisteren dat GM kennelijk bang is voor "vrije concurrentie in een vrije markt'. Twee banken, een spaarbank en verscheidene fabrikanten van auto-onderdelen vormen samen het consortium dat de fabriek in Amorebieta op poten moet zetten. De Baskische regionale overheid stelt bouwgrond beschikbaar. Volgens de plannen zou Volkswagen de geproduceerde auto's moeten afnemen en tien jaar na ingebruikneming ook de fabriek zelf moeten aankopen tegen de dan geldende waarde.