LINGGADJATI

In NRC Handelsblad van 10 juni staat in de inleiding bij het artikel van J.E. Hueting, over de film "Oeroeg': “Zij (gruweldaden door Nederlandse militairen, W.D.) werden door de schrijver van onderstaande beschouwing in 1969 onthuld in een gesprek met de Vara-televisie.” Dat was slechts een herhaling, Hueting publiceerde dit in 1968 in de Volkskrant.

Onthulling door anderen werd al gedaan in 1946. L. de Jong vermeldt vanaf mei 1946 ruim een dozijn persberichten. In het parlement werden die daden destijds ter sprake gebracht door Frans Goedhart en anderen. In het begin van Huetings informatieve artikel glijdt hij uit als hij schrijft: “dat ze (oud Indië-strijders, W.D.) als militair (vergeefs) probeerden de Indonesische strijd voor onafhankelijkheid te smoren”.

De Nederlandse regering had zich al vóór de politionele acties uitgesproken ten gunste van onafhankelijkheid. In het Akkoord van Linggadjati was overeengekomen dat de Verenigde Staten van Indonesië zelfstandig lid zouden zijn van de Verenigde Naties. Het zou worden “een soevereine, democratische staat op federatieve grondslag”.

Die acties waren gericht tegen de Republiek Indonesië omdat deze, naar Nederlands inzicht, “onvoldoende wilde meewerken aan de loyale uitvoering van Linggadjati” (o.m. wat betreft de "deelstatenpolitiek').

Nederland heeft in 1946-1948 de betekenis van de "deelstaten', buiten het gebied van de Republik Indonesia, schromelijk overschat.

    • W. Drees