Limburgs Dagblad moet openen met rectificatie

HEERLEN, 15 JUNI. Het Limburgs Dagblad heeft vandaag op last van de president van de rechtbank in Maastricht de krant moeten openen met een rectificatie van het bericht dat twee wethouders uit Maastricht, J. Hoen en mr. R. Leenders, van corruptie werden beticht. De kop, tekst, opmaak, plaats en datum van de publicatie zijn door de rechter opgelegd in een vonnis in kort geding, dat door de wethouders was aangespannen.

Twee weken geleden meldde de krant dat leden van de ambtenarenbonden AbvaKabo en CFO bij hun bestuurders melding hadden gemaakt van geruchten dat de twee wethouders en topambtenaren van de gemeente Maastricht zich schuldig hadden gemaakt aan het aannemen van steekpenningen. Volgens de president van de rechtbank heeft de krant de eisen van zorgvuldigheid jegens beide wethouders aanmerkelijk overschreden, omdat de krant niet beschikte over enig ander feitenmateriaal dan het bestaan van die geruchten. Bovendien zouden de zegslieden van de krant nooit beweerd hebben dat de twee wethouders zich schuldig maakten aan corruptie.

In een hoofdartikel tekent hoofdredacteur R. Brown aan dat de krant is afgegaan op mededelingen van bestuurders van de bonden. Brown suggereert daarbij dat een districtsbestuurder van de AbvaKabo tijdens het geding meineed heeft gepleegd door te ontkennen dat hij de beschuldigingen aan het adres van de wethouders heeft geuit. Ook wijst hij erop dat de zaak door de gemeente Maastricht zo hoog is opgenomen dat ex-minister drs. C. van Dijk, is aangetrokken om de geruchtenstroom te onderzoeken.