Kamer laat alle studies Betuwelijn narekenen

DEN HAAG, 15 JUNI. De Tweede Kamer laat in een eigen onderzoek alle studies naar de Betuwelijn narekenen. De Kamer wil weten of deze studies voldoende basis bieden voor een parlementaire beslissing over deze nieuwe goederenlijn.

Aan vijf bureaus is gevraagd een offerte te doen. Deze offertes zijn vorige week binnengekomen. De Tweede-Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat zou vanmiddag een keuze tussen de verschillende offertes maken.

Volgens het Kamerlid Leers (CDA) gaat het om “een contra-expertise”. “Wij willen dat de hele stapel papier nog eens wordt doorgenomen op consistentie, op argumenten en op eventuele lacunes.”

De Tweede Kamer beschikt over een budget voor eigen onderzoek. Dergelijk onderzoek moet wel altijd door het presidium van de Kamer worden goedgekeurd.

Over de Betuwelijn zijn inmiddels tientallen studies verschenen. Het ministerie van verkeer en waterstaat heeft er zeven laten maken, de NS tussen de vijftig en zestig. Er zijn studies van de bureaus Knight Wendling, McKinsey, de Grontmij, Twijnstra en Witteveen en Bos.

De door de Kamercommissie benaderde bureaus zijn het Nederlands Economisch Instituut, Twijnstra, de Heidemij, Witteveen en Bos en Deloitte & Touche. Volgens een woordvoerder van het Nederlands Economisch Instituut gaat het om een “unieke situatie”. Het NEI heeft nooit eerder onderzoek verricht in opdracht van de Tweede Kamer.

H. Benninga van de Heidemij spreekt van een “second opinion”. “We zijn gevraagd alle studies door te lichten”. De Heidemij heeft vrijdag een offerte ingediend bij de griffie van de Tweede Kamer.

Zowel het Nederlands Economisch Instituut als de Heidemij onderstreept dat de termijn voor het onderzoek erg kort is, “twee à drie maanden”. Volgens de Heidemij, die samenwerkt met het ingenieursbureau Grabowski en Poort dat vorig jaar op verzoek de gemeente Gorinchem adviseerde over een spoortunnel langs deze stad, zal het onderzoek enkele tonnen tot ruim een miljoen gulden gaan kosten.

Het Kamerlid Leers zegt dat de korte termijn voor het onderzoek nodig is om vertraging bij de besluitvorming over de Betuwelijn te voorkomen. Hij beklemtoont dat het “niet gaat om nieuw onderzoek”, en ook niet om onderzoek naar eventuele alternatieven zoals ondergrondse aanleg van de Betuwelijn. “Het is een verificatie-onderzoek.” De Tweede Kamer debatteert naar verwachting dit najaar over de Betuwelijn.

    • Gretha Pama