Huisartsen steunen acties specialisten niet

ROTTERDAM, 15 JUNI. “Nederland wordt alleen maar veiliger van de acties van de specialisten: het sterfte-cijfer in de Israëlische ziekenhuizen bereikte zijn laagste punt tijdens de doktersstaking destijds.” Voorzitter F. König van het Nederlands Huisartsen Genootschap zei dit gisteren in Den Haag waar hij het eerste exemplaar van het boek "NHG-standaarden voor de huisarts' overhandigde aan staatsecretaris Simons (volksgezondheid).

Hij verwees daarbij ook nog naar buitenlands onderzoek waaruit zou blijken dat minder verrichtingen niet automatisch leidt tot grotere risico's. De Nederlandse huisartsen verwijten de specialisten te weinig oog te hebben voor het kwaliteitsbeleid. “In de discussie met de staatssecretaris is het thema vernauwd tot het inkomen en de door de specialisten gevoelde aanslag daarop. Over kwaliteit wordt nauwelijks gesproken en hooguit impliciet geclaimd dat het daar wel goed mee zit”, aldus König die de specialisten verder hekelde omdat zij “op dit moment hun professionele autonomie uitleggen als een vrijbrief om ook in maatschappelijke zin autonoom te ageren”.

Volgens König hebben huisartsen er daarentegen voor gekozen eerst hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en gestalte te geven in een kwaliteitsbeleid. Op basis daarvan onderhandelen zij pas over hun positie.

Hij wees er op dat de huisartsen een zeer actief kwaliteitsbeleid voeren waarin het ontwikkelen van "standaarden' centraal staat. In zo'n standaard wordt geformuleerd hoe de huisarts een bepaalde klacht het beste kan behandelen, wat hij beter achterwege kan laten dan wel aan de specialist moet overlaten. Een standaard is wetenschappelijk onderbouwd en aan de praktijk getoetst. Sinds 1989 zijn er door het Nederlands Huisartsen Genootschap 35 standaarden ontwikkeld - en over vier jaar moet dat aantal ruimschoots verdubbeld zijn. Het feitelijk handelen van de huisarts wordt onder meer aan deze standaarden getoetst.

De wereldorganisatie van huisartsen overweegt het Nederlandse standaardenbeleid over te nemen als basis voor richtlijnen in andere landen. Voor een aantal specialismen zijn overigens ook al meerdere standaarden, daar protocol geheten, ontwikkeld. De overhandiging van het standaardenboek aan Simons vond plaats aan het begin van een internationaal huisartsencongres over de kwaliteit van het handelen dat tot en met donderdag in Den Haag wordt gehouden en waar 1.500 huisartsen aan deelnemen.