H.N. Werkmanprijs voor Karel Martens

AMSTERDAM, 15 JUNI. De H.N. Werkmanprijs voor grafische vormgeving is dit jaar toegekend aan Karel Martens.

Hij krijgt de prijs van 15.000 gulden voor zijn vormgeving van zeven afleveringen van het architectuurtijdschrift Oase. Het Amsterdams Fonds voor de Kunst heeft verder aanmoedigingsprijzen toegekend aan Kees Hubers voor het tijdschrift Nox en de tekenaar Wasco, voor zijn illustraties in Wasco's Comix, Apenootjes, Het Poesje Dat Kon Spinnen, etc.