Heerma: te weinig sociale woningbouw

UTRECHT, 15 JUNI. Staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) vindt dat gemeenten dit jaar tot nu toe veel te weinig sociale woningen bouwen.

Dit zei hij vanochtend op een volkshuisvestingscongres in Utrecht en vanmiddag in een overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Volgens Heerma zijn er in de eerste vier maanden van dit jaar ruim duizend sociale huurwoningen en zo'n 1.600 premiekoopwoningen minder gebouwd dan volgens de prognoses. Hij legt de verantwoordelijkheid daarvoor bij de gemeenten omdat zij tegenwoordig zelfstandig over de gesubsidieerde budgetten voor de sociale woningbouw beschikken. Hij wees erop dat dankzij de lage rentestand van nu met die budgetten dit jaar juist 30.000 tot 40.000 sociale woningen extra zouden kunnen worden gebouwd.

De staatssecretaris erkende dat het gebrek aan lokaties en bodemverontreiniging een hinderpaal kunnen vormen maar vond deze problemen een onvoldoende excuus. Hij wees erop dat gemeenten het risico lopen dat zij een deel van het budget dat zij voor de volkshuisvesting beschikbaar hebben verspelen wanneer zij het niet voor het einde vn het jaar uitgeven. En dat terwijl de sociale woningen volgens Heerma hard nodig zijn bijvoorbeeld om legaal in Nederland verblijvende asielzoekers op te vangen. Met de ongesubsidieerde nieuwbouw gaat het volgens de staatssecretaris uitstekend. Bijna zestig procent van de bouwvergunningen is dit jaar tot nu toe aan deze sector verstrekt.