HAKBLOK

H.J.A. Hofland refereert in zijn column (NRC Handelsblad, 9 juni) aan een politieke rubriek in de Amerikaanse Herald Tribune, met als kop "Het Hakblok'. Hierin wordt zowel het beleid als het gedrag van president Clinton op de korrel genomen, als het ware op een "hakblok' gelegd. Het sombere perspectief van een dergelijke situatie doet denken aan het lot van Johannes Hus.

Het is niet duidelijk of deze vergelijking ontleend is aan genoemde Amerikaanse kranterubriek of dat zij uit de pen van Hofland gekomen is. In beide gevallen is zij historisch onjuist. Het beeld van een hakblok als middel tot voltrekking van een (dood)vonnis wijst op een executie door onthoofding. Op deze wijze is Johannes Hus echter niet aan z'n eind gekomen. Deze Tsjechische reformator werd, nadat zijn denkbeelden door het concilie van Konstanz in 1415 waren veroordeeld, als ketter verbrand.

Indien de figuur van Johannes Hus wèl door Hofland in zijn artikel is ingevoerd (wat ik niet aanneem) dan was hij "dichter bij huis' gebleven door de naam van 's Lands Advocaat, Johan van Oldenbarnevelt, te noemen. Omdat hij de zaak der Remonstranten was toegedaan, viel zijn hoofd op het hakblok. Maar de naamsbekendheid van deze vaderlandse staatsman is in Amerika vermoedelijk uiterst gering . .

    • D. Tjalsma